trešdiena, 2022. gada 19. janvāris

2022.GADA NOVADNIEKU-JUBILĀRU KALENDĀRS

 

2022. GADA NOVADNIEKU - JUBILARU KALENDĀRS

JANVĀRIS

PUPA AUGUSTS (1907.g. 2.janv. – 1945.g. 12.dec.) – grafiķis. LVMA prorektors. Apbedīts Smiltenes Meža kapos. (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : [enciklopēdija]. 2 sēj./ Vaidelotis Apsītis u.c. ; atbild. red. Andris Vilsons. - Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1996. – 198.lpp.)

DRANDE JĒKABS (1902.g. 7.janv. – 1947.g. 6.okt.) – Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs. Dzimis Smiltenes pagasta “Meždrandos”. (Latvijas tiesneši : Senāts, Tiesu palāta un apgabaltiesas biogrāfijās, 1918-1940 : biogrāfiskā vārdnīca / sastādītāji un ievada autori: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga : Tiesu administrācija, 2017.)

KĀRLIS RABĀCS (1902.g. 13.janv. – 1983.g. 21.jūn.) – rakstnieks. Dzimis Palsmanē, mācījies Palsmanes Spaliņu pagastskolā. Dzīvojis Palsmanē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 468. - 469.lpp.)

DUKS SERGEJS (1902.g. 15.janv. – 1973.g. 4.jūn.) – diriģents. Smiltenes mūzikas skolas direktors. Vadīja vīru kori “Dziedonis”. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 337.lpp.)         

OZOLIŅŠ JĀNIS (1887.g. 21.janv. - ?) – lauksaimnieks. Dzimis Smiltenes pagastā, Smiltenes patērētāju biedrības priekšsēdētājs. Apbalvots ar Atzinības Krustu. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 364.lpp.)

AKMENTIŅŠ AUGUSTS (1877.g. 26.janv. – 1949.g. 30.aug.) – Smiltenes pilsētas galva no 1920. – 1922. g. Miris Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 328.lpp.)

KĀRKLIŅŠ ALEKSANDRS (1892.g. 27.janv. – pēc 1944.g.) - tautsaimnieks, publicists. Dzimis Smiltenē. LR Finanšu ministrijas Kredīta departamenta direktors, Latvijas Bankas padomes loceklis, žurnāla “Ekonomists” redaktors (1920-1927), laikraksta “Latvijas Vēstnesis” redaktors (1922). (Latvijas enciklopēdija : I-LATV. - 3.sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena ; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. -  Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005. – 324.lpp.)

 

FEBRUĀRIS

SĒJA ALBERTS (1892.g. 10.febr. – 1980.g.14.maijs) – agronoms, izmēģinājumu pienotavas pārzinis Smiltenē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 434.lpp.; Laiks. -  Nr.52 (1980, 28.jūnijs), 4.lpp.)

GRĪSLE BIRUTA (1927.g. 20.febr. - 2004.g.15.jūn.) – tēlniece. Veidojusi pieminekli Vilhelmam Purvītim Brutuļos.

(https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=%20Gr%c4%absle%20Biruta%20/36478)

 

 MARTS

PURVĪTIS VILHELMS (1872.g. 3.marts – 1945.g. 14. janv.) – gleznotājs. Kādu laiku bijis māceklis “Brutuļu” dzirnavās.  (Vilhelma Purvīša dzīves un darba vietas / sast. J.Skulme ; māksl. G.Kļava. - Rīga : Liesma, 1972. -  [23.-25.] lpp. il.)


LABSVĪRS JĀNIS (1907.g. 13.marts - 2002.g. 27.jūn.) - valsts darbinieks, zinātnieks, publicists, Latvijas Vēstures institūta Goda loceklis (1993.), Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora nosaukums vēsturē (1994.), apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). Mācījies Smiltenes vidusskolā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 348.lpp.)          

 

APRĪLIS

ĶIPLOKS EDGARS (1907.g. 3.apr. – 1999.g. 2.aug.) – luterāņu garīdznieks, baznīcas vēsturnieks, izdevējs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda doktors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Sarakstījis grāmatu par Smiltenes mācītāju Kārli Kundziņu (1939). (Latvijas enciklopēdija : I-LATV. - 3.sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena ; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. -  Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005. – 615.lpp.:ģīm.)

AKMENTIŅŠ JĀNIS (1932.g. 9.apr. – 2008.g. 9.jūl.) – sporta treneris Smiltenē. Organizācijas ”Daugavas Vanagi Latvijā” Smiltenes nodaļas vadītājs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 328.lpp.)         

APŠKRŪMA KORNĒLIJA (dzim. KRIEVIŅA) (1937.g. 12.apr. – 2021.g. 11.janv.) – bibliotekāre, kultūras darbiniece, dzejniece un prozaiķe.  Dzimusi Palsmanes pagasta “Dauguļos”. Mācījusies Smiltenes vidusskolā. 1999.gadā izdots Smiltenei veltīts dzejoļu krājums “Smiltenei”. 2007.gada 16. novembrī par nopelniem Latvijas labā saņēmusi Atzinības krusta Sudraba Goda zīmi. Apglabāta Palsmanes kapos. (Smiltenes Novada Domes Vēstis. Nr.1 (2021, 22.janvāris), 13.lpp.)


TOOMS VILJARS (1937.g. 14.apr. – 2013.g. 17.apr.) – inženieris mehāniķis, žurnālists, mācību grāmatu autors. Kā teicamnieks pabeidzis Smiltenes vidusskolu. Apglabāts Smiltenē.                                                                             

(http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/novadnieki/novadnieks.html?id=834)                                                                                                  

 

MAIJS

MŪZIS ARNOLDS (1902.g. 5.maijs -?) – lauksaimnieks. Beidzis Smiltenes vidusskolu, Smiltenes pagasta vecākais, Smiltenes lauksaimniecības biedrības priekšnieka vietnieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 351.lpp.)

PLŪME ROBERTS (1897.g. 16.maijs – 1956.g. 25. aug.) – ievērojams Latvijas sporta darbinieks un daudzpusīgs sportists - ziemas olimpisko spēļu (1924. gadā) un vasaras olimpisko spēļu (1924., 1928. gadā) dalībnieks. 1933.–1934. gadā bija Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) priekšsēdis. Strādājis par notāru Smiltenē. 30. gadu beigās iesaistījās sporta pasākumu organizēšanā Smiltenē. (Laiks. – Nr.69 (1956, 29.aug.), 6.lpp: ģīm.)

KRŪMIŅŠ JĀNIS (1892.g. 20.maijs – 1982.g. 7.maijs) – Latgales eskadrona seržants, tipogrāfijas un grāmatveikala īpašnieks Smiltenē, izdevis nedēļas laikrakstu “Smiltenes Vēstnesis”, Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 271.-272.lpp.: ģīm.)

GAILĪTIS PĒTERIS (Pseidonīms: Kalniņu Pēteris) (1877.g. 24. maijs - ?) – rakstnieks, žurnālists. Dzimis Smiltenes pagasta Kalniņos, mācījies Smiltenes draudzes skolā. Smiltenē piederējis grāmatveikals. No 1933.-1938.gadam laikraksta “Smiltenes Ziņas” redaktors. Kultūrvēsturiska nozīme grāmatām "Smiltenes inteliģence" (1912) un "Dzimtene Smiltene" (1929). (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 200.lpp.)

 BRAŠŅEVICS HERBERTS (1892.g. 29.maijs – 1969.g. 15.dec.) - virsleitnants. Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 118.lpp.:ģīm.)

 

JŪNIJS

KALNIŅA EMMA (1927.g. 2.jūn. – 2018.g. 7.aug.) – sabiedriskā darbiniece, Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja (1963. – 1969). (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 343.lpp.)

DZIRKALE-CENNE ALISE (1897.g. 3.jūn. - 1969.g. 21.jūl.) – pianiste. Dzimusi Smiltenē grāmatu tirgotāja ģimenē. (Laiks. – Nr.60 (1969, 30.jūl.), 3.lpp.: ģīm.)

REINBAHS ROBERTS (1892.g. 7.jūn. – 1942.g. 4. jūl.) – seržants, Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Piešķirta jaunsaimniecība Bilskas pagasta Zeltiņumuižā. Miris Smiltenē. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 435.-436.lpp.: ģīm.)

BREMPELE ĀRIJA (dz. PĒTERSONE) (1927.g. 14.jūn. – 2000.g. 26.marts) – bibliogrāfe. Beigusi Smiltenes vidusskolu, apbedīta Smiltenes kapos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 101.lpp.)                                                                                                                         

ĶĪLE MĀRA (1942.g. 22.jūn. - 2003.g. 22.apr.) – vēsturniece. Dzimusi Smiltenē. Strādājusi Valkas novadpētniecības muzejā, bijusi pirmo ekspozīciju autore, arī muzeja direktore. (Ziemeļlatvija. – Nr.50 (2003, 29.apr.), 2.lpp.; ģīm.)

 

JŪLIJS

ZUŠMANIS JURIS (1937.g. 8.jūl. – 2015.g. 5.jūl.) – inženieris, grāmatas “Smiltene: laiki un likteņi” autors. Dzimis Smiltenē, beidzis Smiltenes vidusskolu, strādājis Smiltenē. Apglabāts Smiltenes pilsētas kapos. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 369.lpp.); Ziemeļlatvija. – Nr.73 (2015, 7.jūl.), 11.lpp.)        

VĪĶELIS PĒTERIS (1897.g. 14.jūl. – 1974.g. 16.dec.) – Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 559.-560.lpp.: ģīm.)

DORILIS JŪLIJS (1902.g. 18.jūl. – 1972.g. 21.maijs) – agronoms. Beidzis Smiltenes vidusskolu. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 134.lpp; Austrālijas Latvietis. – Nr.11349 (1972, 30.jūnijs), 5.lpp.)

CELMIŅŠ JŪLIJS (1912.g. 21.jūl. – 1990.g. 16.febr.) – dzejnieks. Mācījies Smiltenes lauksaimniecības skolā. (Latvija Amerikā. – Nr.15 (1989, 15.aprīlis), 12.lpp.; Avotā “Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 120.lpp.” dzimšanas gads minēts 1921. 21.jūl.)

BAUERS ERNESTS (1882.g. 21.jūl. — 1926.g. 14. maijs) – agronoms un žurnālists. Bijis tautskolotājs Palsmanē, žurnālu „Latvijas Lauksaimnieks”, „Mazsaimnieks” redaktors, laikraksta „Līdums” līdzdibinātājs. Tautas padomes, Satversmes sapulces loceklis, 1.un 2.Saeimas deputāts, Zemkopības ministrs. (Mazsaimnieks. – Nr.10 (1926, 15.maijs), [169.] lpp.: ģīm.)

OZOLIŅŠ KĀRLIS ALEKSANDRS (1882.g. 29.jūl. – 1960.g.) – skolotājs un literāts. Strādājis Smiltenē par skolotāju (1906.-1907.). Dāvja Ozoliņa dēls. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 428.-429.lpp.)


AUGUSTS

APSE EMĪLS (1887.g. 1.aug. - ?) – Latvijas Bankas Smiltenes nodaļas pārvaldnieks 30.gados. Dzimis Smiltenes pagastā. Mācījies Smiltenes pagasta skolā. Aktīvi darbojies sabiedriskajā dzīvē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 329.lpp.: ģīm.)         

 LIEPIŅŠ KĀRLIS VALTERS (1902.g. 6.aug. - 1990.g. 27.febr.) - agronoms. no 1935. līdz 1942.gadam skolotājs Smiltenes lauksaimniecības skolā. (Akadēmiskā Dzīve. – Nr.33 (1991, 1.janvāris), 102.-103.lpp.: ģīm.)

ŠTELCS ALDIS (1952.g. 15.aug. – 1992.g. 1.jūl.) – mākslinieks, dzejnieks, skolotājs. Strādājis un dzīvojis Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 363.lpp.)

LĪBIETIS JĀNIS (1887.g. 21.aug. - ?) – skolotājs. Dzimis Bilskas pagastā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 305.lpp.)

NADZIŅA VALIJA (1922.g. 24. aug. - 2020.g. 1.jūn.) – skolotāja, mājturības mācību grāmatu autore, Tautas daiļamata meistare. (Ziemeļlatvija. – ISSN. – Nr.43 (2020, 5.jūn.), 12.lpp.)

BERGMANIS EIŽENS (1857.g. 28.aug. – 1934.g. 1.okt.) – baltvācu izcelsmes aptiekārs Smiltenē, literāts. Apglabāts Smiltenes kapos. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 330.lpp.)          


SEPTEMBRIS

ĀBOLTIŅŠ JĀNIS (1897.g. 2.sept. – 1943.g. 2.janv.) – pulkvedis–leitnants. Dzimis Smiltenes pag. „Kurmjos”. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 57.lpp.:ģīm.)

GRENDZE LAIMDOTIS (LAIMDOTS) (1927.g. 10.sept. - 2003.g. 26.janv.) – prāvests Ņujorkas latviešu draudzē. Dzimis Vijciema pagastā, mācījies Smiltenes ģimnāzijā. (Latvija Amerikā. – Nr.11 (2003, 15.marts), 7.lpp.; ģīm.)

 

OKTOBRIS

SILIŅŠ OSVALDS (1902.g. 12.okt. – 1987.g. 1.sept.) – gleznotājs, mežkopis. Dzimis Smiltenes pagasta Vārniņās, mācījies Smiltenes ģimnāzijā, dzīvojis Smiltenes pagastā, apglabāts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 362.lpp.)

KAINAIZIS VENTS (1937.g. 30.okt.) – žurnālists, kinokritiķis. Beidzis Smiltenes vidusskolu. No 1953. – 1955.gadam literārais līdzstrādnieks laikrakstā “Smiltenes Kolhoznieks”. (Teātris un kino biogrāfijās/ sast., galv. red. un priekšv. sarakst. M.Niedra ; zin. red. L.Dzene. - 2.sēj. K-Ņ. - Rīga : Preses nams, 2002. – 19.-20. lpp. : ģīm.)

 

NOVEMBRIS

BLAUFŪSS FRĪDRIHS BERNHARDS (1697.g. 10.novembris - 1756.g. 24.maijs) - vācu tautības latviešu literāts. Mācītājs Palsmanē (1727-1730). Rakstījis arī dzejoļus, tulkojis garīgas dziesmas. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 92.lpp.)

BROŽE KĀRLIS (1887.g. 12.nov. – 1941.g.) – 30. gadu sākumā bijis policijas priekšnieks Smiltenē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Policija. – Nr.11 (1937, 1.nov.), 515.lpp.: ģīm.)

BLŪMENTĀLS ĀDOLFS (1897.g. 16.nov. – 1983.g. 25.febr.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 1940.gadā mainījis uzvārdu uz Ošups. Pēc kara zemkopis Bilskas pagastā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 85.lpp.: ģīm.)

 

DECEMBRIS

RIPA OĻĢERTS (1912.g. 21.dec. -2003.g. 4.febr.) – inženieris ķīmiķis. Dzimis Smiltenē, tirgotāja dēls. (Laiks. – Nr.8 (2003, 22.-28.febr.), 20.lpp.)

ZIEMEĻNIEKS JĀNIS (īstajā vārdā JĀNIS KRAUKLIS)(1897.g. 24.dec. – 1930.g. naktī no 17. uz 18.jūl.) – dzejnieks. Dzimis Bilskas pagasta Bānūžu muižā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 665.lpp.)

ZEIBOLTU JĒKABS (1867.g. 31.dec. – 1924.g. 27.dec.) – rakstnieks. Dzimis Bilskas pag. Iekaros, mācījies Smiltenes draudzes skolā. Strādājis par skolotāju Vijciemā, Jaunbilskā, Rauzā, Plāņos, Blomē. Apbedīts Smiltenes kapos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 654. -655.lpp.)

 

2022

HESS FRIDRIHS VILHELMS (1822.–1877.g. 23.maijs) – Baltijas vācu arhitekts. Pārbūvējis Smiltenes baznīcu (1857-1859). (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : [enciklopēdija]. 1 sēj./atbild. red. Andris Vilsons. - Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1995. – [201.]lpp.)

HILNERS GOTHILFS (1862.–1925.) – Baltijas vācu mācītājs, rakstījis garīga satura apcerējumus. Praktiski gatavojies mācītāja amatam Smiltenē pie K. Kundziņa. (Latviešu konversācijas vārdnīca. Gončarovs - Hysteron / galv.red. A.Švābe, A.Būmanis, K.Dišlers. 6.sēj. - Rīga : Gulbis A., 1931. – 11892. -11893. sleja)

LAUBE KĀRLIS TEODORS (1852.–1920.) – podnieks un sīktirgotājs Smiltenē. Arhitekta Eižena Laubes tēvs. (Senatne un Māksla. – Nr.3 (1939, 1.aug.), 109.lpp.)

 

 

 

otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

2021.GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS

 

2021.GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS

 

JANVĀRIS

 

ĀBELE OTO (1861.g. 23.janv. – 1922.g.) – skolotājs. Strādājis Blomē Siļķītes skolā. Viņa vadībā nodibināta viena no vecākajām Latvijas dziedāšanas biedrībām – Smiltenes mūzikas un dziedāšanas biedrība. Darbojies arī Smiltenes lauksaimniecības biedrībā. Siļķītes skolā nostrādājis vairāk kā 20 gadus. (Rakstu krājums Ādolfa Ābeles atcerei/ redaktore Ofēlija Sproģere. - Stocholm : Ādolfa Ābeles piemiņas fonds, 1986. – 7.-14.lpp.).

MEŽULIS JĀNIS (1891.g. 3.janv. -?) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) pagasta „Mālupos”. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 350.lpp.).

 JIRGENSONS EDUARDS (1881.g. 9.janv. – 1951.g) – Salaspils pamatskolas pārzinis. Dzimis Smiltenē. Beidzis Smiltenes pagastskolu, draudzes skolu. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 221.lpp.; Laiks. – Nr.98 (1951, 12.dec.).

STRAUTS JĀNIS (1901.g. 13.janv. – 1979.g. 30.maijs) – Latvijas dzelzceļi grāmatvedības nodaļas vadītājs. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 462.lpp.; Dzelzceļnieks Trimdā. – Nr.29 (1981, 1.dec.).

PĒTERIS ĒTERIS (īst. v. Kārlis Sausnītis) (1911.g. 25.janv. – 1998.g. 12.janv.) - rakstnieks, korespondents. Dzimis Smiltenes pag. Rauziņās, mācījies Smiltenes elementārskolā un Smiltenes ģimnāzijā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 442.lpp.).

NEIMANIS KĀRLIS (1901.g. 25.janv. -1949.) - Beidzis Blomes pagastskolu. Projektējis un vadījis Rūjienas aerodroma uzbūvi. Bijis Rūjienas koppienotavas vadītājs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 354.lpp.; Nedēļas Apskats: Latvian Weekly News. – Nr.147 (1949, 8.marts), 2.lpp.).

 VANDERS PĒTERIS (1886.g. 26.janv. – 1961.g. 5.maijs) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) „Dzērvītēs”. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 544.lpp.: ģīm.).

ZAĶIS PĒTERIS (1866.g. 29.janv. -?) – lauksaimnieks. Dzimis Blomes „Pāņos”. Beidzis draudzes skolu. Bijis pagasta vecākais un lauksaimniecības biedrības priekšnieks. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 538.lpp.).

 

FEBRUĀRIS

 

ZADE KĀRLIS (1881.g. 7.febr. - ?) – Smiltenes krājaizdevumu sabiedrības valdes loceklis (no 1911. g.). Dzimis Smiltenes Zadēs.  Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 537.lpp.).

DĀRZIŅA ANNA (dz. ĀBELE ) (1901.g. 7.febr. – 1979.g. 26.febr.) – romāņu filoloģe, kritiķe. Dzimusi Blomes pagastskolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 136.lpp.).

DAMBERGS DĀVIDS (1841.g. 9.febr. – 1919.g. 28.okt.) - skolotājs, Smiltenes draudzes ērģelnieks. No 1862. – 1912.gadam Smiltenes draudzes skolas skolotājs un priekšnieks. Nodibinājis Smiltenē pirmo vīru kori, kas piedalījies pirmajos dziesmu svētkos Dikļos (1864.g.). Aktīvi darbojies Mūzikas un dziedāšanas, arī Lauksaimniecības biedrībā – ilgus gadus bijis tās bibliotekārs un rakstu vedējs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 334.lpp.).

JAŠKOVIČS JĀNIS (1911.g. 11.febr. - 1991.g. 23.apr.) - katoļu garīdznieks. No 1964.g. 5.sept. - 1980.g. 21.apr. bijis Raunas un Smiltenes draudžu prāvests. (Cakuls, J. Latvijas Romas katoļu priesteri: 1918-1995: Uzziņas. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1996. - 211.lpp.).

VĀRNA JĀNIS (1876.g. 11.febr. - ?) – lauksaimnieks Birzuļu “Jaunmiķeļos”. Dzimis Birzuļu (Mēra) pagastā. Beidzis Mēra pamatskolu un Smiltenes draudzes skolu. Bijis Latvijas Lauksaimniecības kameras sekcijas priekšsēdētājs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 512.lpp.).

BRĪTIŅŠ KĀRLIS (1891.g. 18.febr. – 1919.g. 13.nov.) - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Palsmanes pagasta „Silgalos”. Apbedīts Palsmanes draudzes kapos. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 97. - 98.lpp.).

KĻAVIŅŠ KĀRLIS (1876.g. 20.febr. – 1955.g. 31.maijs) – skolotājs, Smiltenes pirmās sešu klašu pamatskolas pārzinis. Bijis Smiltenes ev. lut. baznīcas draudzes ērģelnieks. Smiltenes pilsētas savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Atzinības krustu. Apglabāts ev.lut. draudzes kapsētā (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 345.lpp.).

INKULIS AUGUSTS (1901.g. 20.febr. - 1991.g.) – piensaimnieks. No 1927. - 1938.gadam bijis pienotavas vadītājs Blomē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 141.lpp.; Laiks. – Nr.68 (1991, 24.augusts.), 7.lpp.).

BRIKMANIS ĒRIKS (1921.g. 25.febr. – 2002.g. 15.marts) – ftizioķirurgs. Pirmais Latvijā izdarījis plaušu rezekcijas operāciju. Dzimis Smiltenē. (Latvijas enciklopēdija. – 1.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. – 774.lpp.). 

PUBULIS JŪLIJS (1896.g. 28.febr. - ?). Dzimis Cirgaļu „Lejasvērsīšos”. Mācījies Aumeisteru draudzes skolā. Bijis skolotājs Palsmanē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 393.lpp.).

 

MARTS

 

PRIEDĪTIS JŪLIJS (1891.g. 3.marts – 1981.g.) – gleznotājs. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) pagasta „Liepiņās”. Strādājis Gubātu tirdzniecības uzņēmumā Smiltenē, kur aizrāvies ar zīmēšanu. 1916.g. iestājies latviešu strēlnieku pulkos, piedalījies kaujās, guvis ievainojumus. Apglabāts Aumeisteru kapos. (Latvijas Vēstnesis. – Nr.67/68 (1998, 13.marts), 4.lpp.).

JANELSĪTIS JĀNIS (1901.g. 13.marts - 1999.g. 3.dec.) – luterāņu garīdznieks. No 1925. -1927.gadam mācītāja kandidāts Smiltenē pie K.Kundziņa. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 144. – 145.lpp.). 

VILCIŅŠ ERASTS (1891.g. 14.marts – 1947.g. 24.jūn.) – virsleitnants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, advokāts. Dzīvojis Smiltenes pagastā. Piešķirta jaunsaimniecība Mēru pagasta Mēru muižā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. - 560.lpp.).

KALNIŅŠ VALDONIS (1886.g. 19.marts - 1945.g. 11.febr.) – inženieris, Smiltenes valsts ģimnāzijas direktors no 1921.-1940.g., pēc tam fizikas skolotājs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Apglabāts Smiltenes ev.lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 343.lpp.).

CĪRULIS KĀRLIS (1906.g. 21.marts – 1973.g. 5.marts) - veterinārārsts pulkvedis- leitnants. No 1947. - 1948.gadam pasniedzējs Smiltenes zootehnikumā. (Latvijas enciklopēdija. – 2.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003. – 49.lpp.).

ROŽULAPA JŪLIJS (1911.g. 30.marts – 1963.g. 10.aug.) – fiziķis. Dzimis Grundzāles pagastā. (Austrālijas Latvietis. – Nr.697 ( 1963, 10.augusts), 10.lpp.).

DAMBIS EDGARS (1901.g. 31.marts - 1975.g. 9.nov.) – agronoms, Smiltenes izmēģinājuma pienotavas bakteriologs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 120.lpp.; Londonas Avīze. – Nr.1501(1975, 14.nov.).

 

APRĪLIS

 

MEŽCIEMS ALEKSANDRS JŪLIJS (1891.g. 4.apr. – 1960.g. 3.maijs) – ārsts - ķirurgs. Mācījies Palsmanes draudzes skolā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Lāčplēša Kara ordeni. - (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 348. -349.lpp.).

KRENBERGS (KROENBERG) VIKTORS (1881.g. 6.apr. - 1950.g. 4.febr.) – veterinārārsts, pulkvedis - leitnants. Bijis iecirkņa veterinārārsts Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca / Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998. - 267.lpp.).

EDUARDS BIRZULIS (1881.g. 9.apr. – 1945.g. 28.dec.). No 1925.-1940.gadam bijis Aumeisteru un Palsmanes - Aumeisteru draudzes mācītājs.

(https://www.geni.com/people/Eduards-Birzulis/6000000049744182054

https://billiongraves.com/grave/Eduards-Birzulis/11903912).

KARLSONS NIKOLAJS ALBERTS JĀNIS (1896.g. 14.apr. - 1981.g. 2.jūl.) – pulkvedis– leitnants. Dzimis Palsmanes pag. Dzīvojis Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 242.lpp).

DOREDS JĀNIS REINHOLDS (arī Ivans Doreds, Džons Doreds) (1881.g. 23.apr. – 1954.g. 22.sept.) – kinooperators. Bērnībā dzīvojis Blomes „Doredēs”. (Teātris un kino: biogrāfijās. – 1.sēj. -  Rīga: Preses nams, 1999. -250. – 251.lpp.; Māksla. – Nr.11 (1990), 34. -37.lpp.).

ŽUROVSKA BIRUTA (1931.g. 25.apr. – 2009.g. 18.marts) - dzejniece, gleznotāja. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 370.lpp.; Ziemeļlatvija. – Nr.34 (2009, 21.marts), 11.lpp.).

PIRRO ARNOLDS (1881.g. 25.apr. – 1949.g. 16.jūl.) – fotogrāfs Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 358. - 359.lpp.), Ineses Upmales atmiņas.

PUTNIŅA MAIGA (1911.g. 28.aprīlī – 2001.g. 3.janv.) - valodniece, dzejniece, skolotāja. Strādājusi par skolotāju Smiltenes vidusskolā. (Latvijas enciklopēdija. – 4.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2007. – 872.lpp.; Dzirkstele. – Nr.114 (1989, 23.septembris), 2.lpp. : ģīm.).

PAIJA AUGUSTS (1896.g. 30.apr. – 1950.g. 8.jūl.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Bilskas pagastā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 386.lpp.).

PALIEPS JĀNIS RADVILS (1921.g. 30.apr.) – būvinženieris, “Tehnikas Apskats” galvenais redaktors. Dzimis Launkalnes pag. Kalna Aleņos. Beidzis Brantu pamatskolu un Smiltenes ģimnāziju. (Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. – ISSN 0227 -2423. - Nr.5 (1997, maijs), 24.lpp.).

 

MAIJS

 

LĪBIETIS KĀRLIS (1846.g. 9.maijs - 1904.g. 12. maijs) –  ārsts Smiltenē. (Arnis Vīksna. Pa ārstu takām. – Rīga: Avots, 1990. – 24.- [25.] lpp.; Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. - 210.lpp.).

KRŪMALS JĀNIS (1936.g. 9.maijs – 2004.g. 23.apr.) – Smiltenes slimnīcas galvenais ārsts. 1995.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni, 2000.gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 346.lpp.).

HERMANOVSKIS GUNTIS (1936.g. 9.maijs – 1969.g. 25.maijs) – sportists. Uzbūvējis Smiltenē pirmo kartingu. Uzvarot daudzās sacensībās, ieguva meistarkandidāta titulu un iekļuva republikas izlases komandā.  Mācījies un strādājis Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene: laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. - 341.lpp.).

BRAMBATS ALBERTS (1896.g. 15.maijs – ? miris izsūtījumā Sibīrijā)  - ārsts ģenerālis, kara sanitārās pārvaldes priekšnieks. Palsmanes draudzes ārsts. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Latvijas Brīvības cīņas : 1918-1920 : enciklopēdija. – Rīga: Preses nams, 1999. – 319.lpp.; Aizsargs. – Nr.1 (1935), 17. -18.lpp.).

KRIEVIŅŠ LAIMONIS (ARĪ BRĪVZEMNIEKU LAIMONIS) (1916.g. 20.maijs - 2009.g. 2.maijs) - sabiedriskais darbinieks. Dzimis Bilskas pagastā. Sarakstījis grāmatu “Atmiņas, atskaņas, attēli”, veltījis vairākus dzejoļus Smiltenei. (Daugavas Vanagu Mēnešraksts. – Nr.4 (2009, oktobris – decembris), 104. – 106.lpp.).

 

JŪNIJS

 

LĀCIS ANDRIS (1941.g. 1.jūn.) – Latvijas goda konsuls Mičiganas štatā, ASV. Dzimis Smiltenē. (Akadēmiskā Dzīve. – Nr.14 (1972), 99.lpp.: ģīm.;

https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/bronzas-mecenati/andris-lacis/).

DŪMIŅŠ ARTŪRS (1911.g. 2.jūn. – 1998.g. 10.maijs) – mācītājs. Dzimis Palsmanes pagastā. 1930.gadā absolvējis Smiltenes ģimnāziju. (Laiks. – Nr.27 (1998, 4.jūlijs), 11.lpp. : ģīm.).

GRĪNBLATS JĀNIS (1906.g. 10.jūn. - 1975.g. 22.sept.) – agronoms, žurnālists. Dzimis Smiltenes pag. “Sieros”. Sarakstījis brošūru “Smiltenes - Trikātas novads, saimniekošanas apstākļi un iespējamības”. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 341.lpp.); Latvija Amerikā. – Nr.39 (1975, 27.septembris), 9.lpp.).

GRAUDIŅŠ GAIDIS (1926.g. 11.jūn.) – 1944.gadā pabeidzis Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādi. Mecenāts, kādreizējais Smiltenes “Park Hotel Brūzis” īpašnieks. (Mēs. – (2000, 23.septembris), 4. - 5.lpp.).

LĪDE ĀDOLFS (1896.g. 24.jūn. – 1941.g. rudens) – revolucionārs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 350.lpp.).

BLŪMENTĀLS DĀVIS (1871.g. 25.jūn. – 1937.g. 22.aug.) – farmaceits pulkvedis. Dzimis Bilskas pagasta Jauneļos. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 112.lpp.)

 

JŪLIJS

 

GRESTE JĀNIS (1876.g. 5.jūl. - 1951.g. 2.febr.) – skolotājs un muzeju darbinieks, literāts. Dzimis Smiltenes pagastā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 215.lpp.).

LANGE JĀKOBS (1711.g. 9. jūlijs – 1777.g. 17.marts) – vācu tautības latviešu valodnieks, tulkotājs. Bijis luterāņu mācītājs Smiltenē (1745. - 1771.). Apglabāts Smiltenes vecajā Cērtenes kapsētā.  (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 348.lpp.).

BANKINS JĀNIS (1831.g. 23.jūl. – 1883.g. 28.dec.) – skolotājs, literāts. 1857.gadā draudzes skolas skolotāja palīgs Smiltenē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 57.lpp.; Liesma. – Nr. 23 (1985, 9.februāris), 3.lpp.).

BLUMENTALS DĀVIDS HEINRIHS (1886.g. 24.jūl. - ?) – Latvijas bankas Jelgavas nodaļas pārvaldnieks. Dzimis Bilskas “Ošupos”. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 84.lpp.).

VIKTORS LINIŅŠ (1891.g. 31.jūlijs -?) – agronoms, lauksaimniecības skolotājs. Smiltenes piensaimniecības un lopkopības skolas direktora vietnieks, no 1942. -1945.gadam direktors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 313.lpp.; Smiltenes tehnikums: Anno 1922/ [autore Ruta Kalniņa]. Smiltene : [Smiltenes tehnikums], 2002. – 62.lpp.).

VĒRZEMNIEKS EMĪLS (1911.g. 31.jūl. – 1998.g. 21.maijs) – tautsaimnieks, Daugavas Vanagu organizācijas dibinātājs Beļģijā. Dzimis Palsmanē. (Austrālijas Latvietis. – Nr.2418 (1998, 26.jūnijs), 5.lpp.).

 

AUGUSTS

 

IRBE KĀRLIS (1861.g. 7.aug. – 1934.g. 23.martā) - pirmais Latvijas ev. – lut. baznīcas bīskaps. Studējis Tērbatas augstskolā teoloģijas fakultātē. 1886.g. uzsācis praktisko kandidāta gadu pie mācītāja K.Kundziņa Smiltenē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 142.lpp.; Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928.  -  Rīga : Grāmatu Draugs, 1929. – 184.lpp.).

OZOLIŅŠ DĀVIS (1856.g. 28.aug. – 1916.g. 24.aug.) – folklorists. Mācījies Smiltenes draudzes skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 428.lpp.).

 

SEPTEMBRIS

 

SILENIEKS ALEKSANDRS JĀNIS (1886.g. 6.sept. – 1956.g. 30.jūl.). – būvinženieris. Dzimis Blomes „Ceriešos”. Mācījies Blomes pagastskolā. (Tehnikas Apskats. – Nr.3 (1956, jūlijs-septembris), 16.lpp.).

LIELGALVE MARIJA (1886.g. 7.sept. – 1977.g. 4.sept.) – skolotāja Smiltenē. Apglabāta Smiltenes ev.lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 350.lpp.).

PAKALNIŅŠ ANDREJS (1866.g. 10.sept. – 1941.g. 27.dec.) – No 1929.gada mācītājs Smiltenes pareizticīgo draudzē. Apglabāts Smiltenes pareizticīgo kapsētā.  (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 356.lpp.).

TIRZĪTIS JĀNIS (1896.g. 13.sept. – 1951.g. 7.febr.) - „Zaļās” armijas partizāns, kareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis par skolotāju Smiltenes tehnikumā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 523. -524.lpp.; Zariņš, Jānis. Cepure ar zelta vārpu : atmiņu stāsts [par Smiltenes piensaimniecības un lopkopības vidusskolu]. - Toronto : Amber Printers & Publishers Ltd., 1975. – 56.lpp.).

ZANDE (arī ZANTS) PĒTERIS (1896.g. 24.sept. – 1981.g. 14.janv.) – kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 577. - 578.lpp. : ģīm.).

FREIMANE HERMĪNE (dz. PODNIECE) (1886.g. 27.sept. – 1951.g. 14.jūn.) – aktrise. Darbojusies Valkas apriņķa Strādnieku teātrī Smiltenē (1919.g.). (Teātris un kino biogrāfijās. – 1.sēj. -  Rīga : Preses nams, 1999. – 328. - 329.lpp.).

ENKMANIS JĀNIS (1856.g. 28.sept. – 1915.g.) - skolotājs, tautas atmodas darbinieks Valmierā. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 154.lpp.).

 

OKTOBRIS

 

BISENIEKS EDUARDS (1901.g. 5.okt. – 1942.g. 23.apr.) – Latvijas amatniecības kameras ģenerālsekretārs, žurnāla “Amatnieks” atbildīgais redaktors. Mācījies Smiltenes vidusskolā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 80.lpp.; Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938 - 1956 : 2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas/sast. Heinrihs Strods, Vladimirs Veremjevs. – Rīga: Žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2006. – 89.lpp.).

KRŪMS JĒKABS (īst v. Jēkabs Krūmiņš) (1901.g. 14.okt. – 1994.g. 1.okt.) – literāts. Dzimis Smiltenē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 323.lpp.).

RUPAIS ALFRĒDS (1896.g. 22.okt. - 1966.g. 13.jūl.) - kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis Smiltenē par frizieri. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.gada 3.jūnijā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 457. - 458.lpp: ģīm.).

BIRZNIEKS PAULIS (1891.g. 29.okt. - 1966.g. 5.marts) – ārsts, Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas direktors (1923. - 1944.). Smiltenes pilsētas domnieks, baznīcas draudzes priekšnieks, krājkases padomes loceklis. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 331.lpp.).

 

NOVEMBRIS

 

GULEKE JOHANS HEINRIHS (1821.g. [23.okt.], 4.nov. - 1889.g. [6.] 18.febr.) - vācbaltiešu teologs. No 1856 - 1878.g. mācītājs Smiltenē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 133.lpp.).

PELSIS JĀNIS (1881.g. 10.nov. - ?) – Zemkopības ministrijas virstaksators referents zemes ierīcības komitejā. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 375.lpp.).

DUCMANIS KĀRLIS (1881.g. 10.nov. - 1943.g.?) –  diplomāts, literāts un publicists. Dzimis Launkalnes „Kainažos. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 137.lpp.; Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 157.lpp.).

PURKALĪTIS JĒKABS (1861.g. 13.nov. - 1918.g.?) – dzejnieks, tulkotājs. Dzimis Smiltenes pag., mācījies Smiltenes draudzes skolā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 360.lpp.).

BLŪMENTĀLS ROLANDS (1901. g. 15. nov. – 1966.g. 10.sept.) - inženieris – mežkopis. Dzimis Smiltenē. Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu, vidusskolu. – (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 84.lpp.; Latvija Amerikā. – Nr.78 (1966, 1.oktobris), 5.lpp.).

MIESNIEKS JONĀSS (1896.g. 22.nov. – 1975.g. 2.febr.) – rakstnieks. Vienu gadu mācījies Smiltenes Tirdzniecības skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 406.lpp., Latvija Amerikā. – Nr.93 (1966, 23.novembris), 3.lpp.).

ŽĪGURS EDVĪNS (1911.g. 26.nov. – 1980.g. 9.janv.) - ekonomists, skolotājs. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā. Bijis ģimnāzijas skolēnu žurnāla “Īstā Dzīve” redkolēģijā. Rajona laikrakstā “Darba Karogs” publicējis vairākus rakstus par tūrisma maršrutiem Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 370.lpp.).

 

DECEMBRIS

 

RĀCENIS JĀNIS (1901.g. 3.dec. - ?). Dzimis Bilskas pagastā. Beidzis Smiltenes vidusskolu. Bijis A.Dombrovska pamatskolas pārzinis. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 399.lpp.).

CIGUZIS GUNTIS (1941.g. 4.dec. – 2004.g. 28.febr.) Dzimis Palsmanes pagastā. Smiltenes

Slimnīcas neirologs, galvenā ārsta vietnieks.

(file:///C:/Users/LTC/AppData/Local/Temp/amhr.2005.VII.373-396.pdf).

BIEZAIS JĀNIS (1901.g. 5.dec. -1982.g. 12.maijs) – Strādājis par rajona inženiera palīgu Smiltenē. (Akadēmiskā Dzīve. - Nr.25 (1983, 1.janv.), 118.-119.lpp.).

PAŠKOVS VLADIMIRS (1921.g. 8.dec. – 1990.g. 4.febr.) – Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs no 1950. - 1953.gadam. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 357.lpp.).

VĪTOLS ATIS ANTONIJS (1881.g. 8.dec. – 1941.g.) – privātadvokāts. Vadījis bēgļu biroju Smiltenē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 533.lpp).

AINA ALSUPE (1926.g. 10.dec. – 2015.g.29.dec.) - etnogrāfe, habilitētā vēstures doktore, valsts emeritētā zinātniece. Dzimusi Launkalnes pagastā. Nozīmīgs pētnieciskais darbs “Dāvināšana mūža godos Smiltenes apkārtnē 20.gadsimta pirmajā pusē” (publicēts izdevumā Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis: Biobibliogrāfija. Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. -  Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999. - 65.–88. lpp.). (Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Nr.1 (2016), 204. – 205.lpp.).

 

 

LEVICS KĀRLIS (1896.g. – 1971.g. 10.dec.) – Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs no 1941.g. janv. – 1941.g. jūl. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 349.lpp.; Oktobra Karogs (Alūksne). – Nr.148 (1971, 14.decembris), 2.lpp.).