trešdiena, 2022. gada 19. janvāris

2022.GADA NOVADNIEKU-JUBILĀRU KALENDĀRS

 

2022. GADA NOVADNIEKU - JUBILARU KALENDĀRS

JANVĀRIS

PUPA AUGUSTS (1907.g. 2.janv. – 1945.g. 12.dec.) – grafiķis. LVMA prorektors. Apbedīts Smiltenes Meža kapos. (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : [enciklopēdija]. 2 sēj./ Vaidelotis Apsītis u.c. ; atbild. red. Andris Vilsons. - Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1996. – 198.lpp.)

DRANDE JĒKABS (1902.g. 7.janv. – 1947.g. 6.okt.) – Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs. Dzimis Smiltenes pagasta “Meždrandos”. (Latvijas tiesneši : Senāts, Tiesu palāta un apgabaltiesas biogrāfijās, 1918-1940 : biogrāfiskā vārdnīca / sastādītāji un ievada autori: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga : Tiesu administrācija, 2017.)

KĀRLIS RABĀCS (1902.g. 13.janv. – 1983.g. 21.jūn.) – rakstnieks. Dzimis Palsmanē, mācījies Palsmanes Spaliņu pagastskolā. Dzīvojis Palsmanē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 468. - 469.lpp.)

DUKS SERGEJS (1902.g. 15.janv. – 1973.g. 4.jūn.) – diriģents. Smiltenes mūzikas skolas direktors. Vadīja vīru kori “Dziedonis”. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 337.lpp.)         

OZOLIŅŠ JĀNIS (1887.g. 21.janv. - ?) – lauksaimnieks. Dzimis Smiltenes pagastā, Smiltenes patērētāju biedrības priekšsēdētājs. Apbalvots ar Atzinības Krustu. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 364.lpp.)

AKMENTIŅŠ AUGUSTS (1877.g. 26.janv. – 1949.g. 30.aug.) – Smiltenes pilsētas galva no 1920. – 1922. g. Miris Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 328.lpp.)

KĀRKLIŅŠ ALEKSANDRS (1892.g. 27.janv. – pēc 1944.g.) - tautsaimnieks, publicists. Dzimis Smiltenē. LR Finanšu ministrijas Kredīta departamenta direktors, Latvijas Bankas padomes loceklis, žurnāla “Ekonomists” redaktors (1920-1927), laikraksta “Latvijas Vēstnesis” redaktors (1922). (Latvijas enciklopēdija : I-LATV. - 3.sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena ; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. -  Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005. – 324.lpp.)

 

FEBRUĀRIS

SĒJA ALBERTS (1892.g. 10.febr. – 1980.g.14.maijs) – agronoms, izmēģinājumu pienotavas pārzinis Smiltenē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 434.lpp.; Laiks. -  Nr.52 (1980, 28.jūnijs), 4.lpp.)

GRĪSLE BIRUTA (1927.g. 20.febr. - 2004.g.15.jūn.) – tēlniece. Veidojusi pieminekli Vilhelmam Purvītim Brutuļos.

(https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=%20Gr%c4%absle%20Biruta%20/36478)

 

 MARTS

PURVĪTIS VILHELMS (1872.g. 3.marts – 1945.g. 14. janv.) – gleznotājs. Kādu laiku bijis māceklis “Brutuļu” dzirnavās.  (Vilhelma Purvīša dzīves un darba vietas / sast. J.Skulme ; māksl. G.Kļava. - Rīga : Liesma, 1972. -  [23.-25.] lpp. il.)


LABSVĪRS JĀNIS (1907.g. 13.marts - 2002.g. 27.jūn.) - valsts darbinieks, zinātnieks, publicists, Latvijas Vēstures institūta Goda loceklis (1993.), Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora nosaukums vēsturē (1994.), apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). Mācījies Smiltenes vidusskolā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 348.lpp.)          

 

APRĪLIS

ĶIPLOKS EDGARS (1907.g. 3.apr. – 1999.g. 2.aug.) – luterāņu garīdznieks, baznīcas vēsturnieks, izdevējs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda doktors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Sarakstījis grāmatu par Smiltenes mācītāju Kārli Kundziņu (1939). (Latvijas enciklopēdija : I-LATV. - 3.sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena ; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. -  Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005. – 615.lpp.:ģīm.)

AKMENTIŅŠ JĀNIS (1932.g. 9.apr. – 2008.g. 9.jūl.) – sporta treneris Smiltenē. Organizācijas ”Daugavas Vanagi Latvijā” Smiltenes nodaļas vadītājs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 328.lpp.)         

APŠKRŪMA KORNĒLIJA (dzim. KRIEVIŅA) (1937.g. 12.apr. – 2021.g. 11.janv.) – bibliotekāre, kultūras darbiniece, dzejniece un prozaiķe.  Dzimusi Palsmanes pagasta “Dauguļos”. Mācījusies Smiltenes vidusskolā. 1999.gadā izdots Smiltenei veltīts dzejoļu krājums “Smiltenei”. 2007.gada 16. novembrī par nopelniem Latvijas labā saņēmusi Atzinības krusta Sudraba Goda zīmi. Apglabāta Palsmanes kapos. (Smiltenes Novada Domes Vēstis. Nr.1 (2021, 22.janvāris), 13.lpp.)


TOOMS VILJARS (1937.g. 14.apr. – 2013.g. 17.apr.) – inženieris mehāniķis, žurnālists, mācību grāmatu autors. Kā teicamnieks pabeidzis Smiltenes vidusskolu. Apglabāts Smiltenē.                                                                             

(http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/novadnieki/novadnieks.html?id=834)                                                                                                  

 

MAIJS

MŪZIS ARNOLDS (1902.g. 5.maijs -?) – lauksaimnieks. Beidzis Smiltenes vidusskolu, Smiltenes pagasta vecākais, Smiltenes lauksaimniecības biedrības priekšnieka vietnieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 351.lpp.)

PLŪME ROBERTS (1897.g. 16.maijs – 1956.g. 25. aug.) – ievērojams Latvijas sporta darbinieks un daudzpusīgs sportists - ziemas olimpisko spēļu (1924. gadā) un vasaras olimpisko spēļu (1924., 1928. gadā) dalībnieks. 1933.–1934. gadā bija Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) priekšsēdis. Strādājis par notāru Smiltenē. 30. gadu beigās iesaistījās sporta pasākumu organizēšanā Smiltenē. (Laiks. – Nr.69 (1956, 29.aug.), 6.lpp: ģīm.)

KRŪMIŅŠ JĀNIS (1892.g. 20.maijs – 1982.g. 7.maijs) – Latgales eskadrona seržants, tipogrāfijas un grāmatveikala īpašnieks Smiltenē, izdevis nedēļas laikrakstu “Smiltenes Vēstnesis”, Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 271.-272.lpp.: ģīm.)

GAILĪTIS PĒTERIS (Pseidonīms: Kalniņu Pēteris) (1877.g. 24. maijs - ?) – rakstnieks, žurnālists. Dzimis Smiltenes pagasta Kalniņos, mācījies Smiltenes draudzes skolā. Smiltenē piederējis grāmatveikals. No 1933.-1938.gadam laikraksta “Smiltenes Ziņas” redaktors. Kultūrvēsturiska nozīme grāmatām "Smiltenes inteliģence" (1912) un "Dzimtene Smiltene" (1929). (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 200.lpp.)

 BRAŠŅEVICS HERBERTS (1892.g. 29.maijs – 1969.g. 15.dec.) - virsleitnants. Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 118.lpp.:ģīm.)

 

JŪNIJS

KALNIŅA EMMA (1927.g. 2.jūn. – 2018.g. 7.aug.) – sabiedriskā darbiniece, Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja (1963. – 1969). (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 343.lpp.)

DZIRKALE-CENNE ALISE (1897.g. 3.jūn. - 1969.g. 21.jūl.) – pianiste. Dzimusi Smiltenē grāmatu tirgotāja ģimenē. (Laiks. – Nr.60 (1969, 30.jūl.), 3.lpp.: ģīm.)

REINBAHS ROBERTS (1892.g. 7.jūn. – 1942.g. 4. jūl.) – seržants, Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Piešķirta jaunsaimniecība Bilskas pagasta Zeltiņumuižā. Miris Smiltenē. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 435.-436.lpp.: ģīm.)

BREMPELE ĀRIJA (dz. PĒTERSONE) (1927.g. 14.jūn. – 2000.g. 26.marts) – bibliogrāfe. Beigusi Smiltenes vidusskolu, apbedīta Smiltenes kapos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 101.lpp.)                                                                                                                         

ĶĪLE MĀRA (1942.g. 22.jūn. - 2003.g. 22.apr.) – vēsturniece. Dzimusi Smiltenē. Strādājusi Valkas novadpētniecības muzejā, bijusi pirmo ekspozīciju autore, arī muzeja direktore. (Ziemeļlatvija. – Nr.50 (2003, 29.apr.), 2.lpp.; ģīm.)

 

JŪLIJS

ZUŠMANIS JURIS (1937.g. 8.jūl. – 2015.g. 5.jūl.) – inženieris, grāmatas “Smiltene: laiki un likteņi” autors. Dzimis Smiltenē, beidzis Smiltenes vidusskolu, strādājis Smiltenē. Apglabāts Smiltenes pilsētas kapos. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 369.lpp.); Ziemeļlatvija. – Nr.73 (2015, 7.jūl.), 11.lpp.)        

VĪĶELIS PĒTERIS (1897.g. 14.jūl. – 1974.g. 16.dec.) – Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 559.-560.lpp.: ģīm.)

DORILIS JŪLIJS (1902.g. 18.jūl. – 1972.g. 21.maijs) – agronoms. Beidzis Smiltenes vidusskolu. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 134.lpp; Austrālijas Latvietis. – Nr.11349 (1972, 30.jūnijs), 5.lpp.)

CELMIŅŠ JŪLIJS (1912.g. 21.jūl. – 1990.g. 16.febr.) – dzejnieks. Mācījies Smiltenes lauksaimniecības skolā. (Latvija Amerikā. – Nr.15 (1989, 15.aprīlis), 12.lpp.; Avotā “Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 120.lpp.” dzimšanas gads minēts 1921. 21.jūl.)

BAUERS ERNESTS (1882.g. 21.jūl. — 1926.g. 14. maijs) – agronoms un žurnālists. Bijis tautskolotājs Palsmanē, žurnālu „Latvijas Lauksaimnieks”, „Mazsaimnieks” redaktors, laikraksta „Līdums” līdzdibinātājs. Tautas padomes, Satversmes sapulces loceklis, 1.un 2.Saeimas deputāts, Zemkopības ministrs. (Mazsaimnieks. – Nr.10 (1926, 15.maijs), [169.] lpp.: ģīm.)

OZOLIŅŠ KĀRLIS ALEKSANDRS (1882.g. 29.jūl. – 1960.g.) – skolotājs un literāts. Strādājis Smiltenē par skolotāju (1906.-1907.). Dāvja Ozoliņa dēls. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 428.-429.lpp.)


AUGUSTS

APSE EMĪLS (1887.g. 1.aug. - ?) – Latvijas Bankas Smiltenes nodaļas pārvaldnieks 30.gados. Dzimis Smiltenes pagastā. Mācījies Smiltenes pagasta skolā. Aktīvi darbojies sabiedriskajā dzīvē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 329.lpp.: ģīm.)         

 LIEPIŅŠ KĀRLIS VALTERS (1902.g. 6.aug. - 1990.g. 27.febr.) - agronoms. no 1935. līdz 1942.gadam skolotājs Smiltenes lauksaimniecības skolā. (Akadēmiskā Dzīve. – Nr.33 (1991, 1.janvāris), 102.-103.lpp.: ģīm.)

ŠTELCS ALDIS (1952.g. 15.aug. – 1992.g. 1.jūl.) – mākslinieks, dzejnieks, skolotājs. Strādājis un dzīvojis Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 363.lpp.)

LĪBIETIS JĀNIS (1887.g. 21.aug. - ?) – skolotājs. Dzimis Bilskas pagastā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 305.lpp.)

NADZIŅA VALIJA (1922.g. 24. aug. - 2020.g. 1.jūn.) – skolotāja, mājturības mācību grāmatu autore, Tautas daiļamata meistare. (Ziemeļlatvija. – ISSN. – Nr.43 (2020, 5.jūn.), 12.lpp.)

BERGMANIS EIŽENS (1857.g. 28.aug. – 1934.g. 1.okt.) – baltvācu izcelsmes aptiekārs Smiltenē, literāts. Apglabāts Smiltenes kapos. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 330.lpp.)          


SEPTEMBRIS

ĀBOLTIŅŠ JĀNIS (1897.g. 2.sept. – 1943.g. 2.janv.) – pulkvedis–leitnants. Dzimis Smiltenes pag. „Kurmjos”. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 57.lpp.:ģīm.)

GRENDZE LAIMDOTIS (LAIMDOTS) (1927.g. 10.sept. - 2003.g. 26.janv.) – prāvests Ņujorkas latviešu draudzē. Dzimis Vijciema pagastā, mācījies Smiltenes ģimnāzijā. (Latvija Amerikā. – Nr.11 (2003, 15.marts), 7.lpp.; ģīm.)

 

OKTOBRIS

SILIŅŠ OSVALDS (1902.g. 12.okt. – 1987.g. 1.sept.) – gleznotājs, mežkopis. Dzimis Smiltenes pagasta Vārniņās, mācījies Smiltenes ģimnāzijā, dzīvojis Smiltenes pagastā, apglabāts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 362.lpp.)

KAINAIZIS VENTS (1937.g. 30.okt.) – žurnālists, kinokritiķis. Beidzis Smiltenes vidusskolu. No 1953. – 1955.gadam literārais līdzstrādnieks laikrakstā “Smiltenes Kolhoznieks”. (Teātris un kino biogrāfijās/ sast., galv. red. un priekšv. sarakst. M.Niedra ; zin. red. L.Dzene. - 2.sēj. K-Ņ. - Rīga : Preses nams, 2002. – 19.-20. lpp. : ģīm.)

 

NOVEMBRIS

BLAUFŪSS FRĪDRIHS BERNHARDS (1697.g. 10.novembris - 1756.g. 24.maijs) - vācu tautības latviešu literāts. Mācītājs Palsmanē (1727-1730). Rakstījis arī dzejoļus, tulkojis garīgas dziesmas. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 92.lpp.)

BROŽE KĀRLIS (1887.g. 12.nov. – 1941.g.) – 30. gadu sākumā bijis policijas priekšnieks Smiltenē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Policija. – Nr.11 (1937, 1.nov.), 515.lpp.: ģīm.)

BLŪMENTĀLS ĀDOLFS (1897.g. 16.nov. – 1983.g. 25.febr.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 1940.gadā mainījis uzvārdu uz Ošups. Pēc kara zemkopis Bilskas pagastā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 85.lpp.: ģīm.)

 

DECEMBRIS

RIPA OĻĢERTS (1912.g. 21.dec. -2003.g. 4.febr.) – inženieris ķīmiķis. Dzimis Smiltenē, tirgotāja dēls. (Laiks. – Nr.8 (2003, 22.-28.febr.), 20.lpp.)

ZIEMEĻNIEKS JĀNIS (īstajā vārdā JĀNIS KRAUKLIS)(1897.g. 24.dec. – 1930.g. naktī no 17. uz 18.jūl.) – dzejnieks. Dzimis Bilskas pagasta Bānūžu muižā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 665.lpp.)

ZEIBOLTU JĒKABS (1867.g. 31.dec. – 1924.g. 27.dec.) – rakstnieks. Dzimis Bilskas pag. Iekaros, mācījies Smiltenes draudzes skolā. Strādājis par skolotāju Vijciemā, Jaunbilskā, Rauzā, Plāņos, Blomē. Apbedīts Smiltenes kapos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 654. -655.lpp.)

 

2022

HESS FRIDRIHS VILHELMS (1822.–1877.g. 23.maijs) – Baltijas vācu arhitekts. Pārbūvējis Smiltenes baznīcu (1857-1859). (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : [enciklopēdija]. 1 sēj./atbild. red. Andris Vilsons. - Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1995. – [201.]lpp.)

HILNERS GOTHILFS (1862.–1925.) – Baltijas vācu mācītājs, rakstījis garīga satura apcerējumus. Praktiski gatavojies mācītāja amatam Smiltenē pie K. Kundziņa. (Latviešu konversācijas vārdnīca. Gončarovs - Hysteron / galv.red. A.Švābe, A.Būmanis, K.Dišlers. 6.sēj. - Rīga : Gulbis A., 1931. – 11892. -11893. sleja)

LAUBE KĀRLIS TEODORS (1852.–1920.) – podnieks un sīktirgotājs Smiltenē. Arhitekta Eižena Laubes tēvs. (Senatne un Māksla. – Nr.3 (1939, 1.aug.), 109.lpp.)