otrdiena, 2023. gada 31. janvāris

2023.GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS

 

JANVĀRIS

 

ARNIS ERNESTS (īst. v. Ernests Runcis) (1888.g. 1.janv. – 1943.g. 30.jūl.)– žurnālists, rakstnieks. Dzimis Mēru muižā. Mācījies Smiltenē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 38.lpp.)

JUSTAMENTS JĀNIS ROBERTS (1888.g. 1. janv. - ?) – Latvijas dzelzceļa ekspluatācijas direkcijas komercinspektors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Jaunbilskā. Mācījies Smiltenes draudzes skolā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. –226.lpp.)

MENSKA JĀNIS (1893.g. 20.janv. – 1916.g. 23.dec.) – strēlnieks. Dzimis Launkalnes pagastā. Mācījies Smiltenes tirdzniecības skolā. Apglabāts Smiltenes ev.lut. draudzes kapos. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 353.lpp.)          

ATSPULGS PĒTERIS (īst. v. Pēteris Miķis), (1908.g. 21.janv. – 1962.g. 22.dec.) – dzejnieks. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 43.lpp.)

 

FEBRUĀRIS

 

ĒRMANIS PĒTERIS (1893.g. 2.febr. – 1969.g. 8.okt.) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks. Mācījies Smiltenes draudzes skolā, Smiltenes tirdzniecības skolā. No 1913. - 1915.g. strādājis par bibliotekāru Smiltenes zemkopības biedrības bibliotēkā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 181.-182.lpp.)

MELLIŅŠ ARVĪDS (1903.g. 4.febr. – 1994.g. 9.sept.) – tautsaimnieks un literāts. Dzimis Rauzas pagastskolā. Mācījies Smiltenes Tirdzniecības skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 398.lpp.; Austrālijas Latvietis. – Nr.2246 (1994, 4.novembrī), 5.lpp.: ģīm.)

KUNDZIŅŠ PAULS (1888.g. 4.febr. – 1983.g. 8.nov.) – arhitekts. Dzimis Smiltenē. Smiltenes tirdzniecības skolas direktors. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 353.lpp.)

ASMANIS OSKARS KĀRLIS (1878.g. 6.febr. – pēc 1945.g.) – pulkvedis. Dzimis Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 – 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998. - 74.-75.lpp.: ģīm.)

ŠMIDTS ERNESTS (1898.g. 8.febr. – 1965.g. 6.aug.) – 3. atsevišķā bataljona leitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Gaujienas pagastā, dzīvojis Smiltenē. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 504.-505.lpp.: ģīm.)

LATVIETIS JĀNIS (1928.g. 15.febr. - 2020.g. 10.janv.) – lopkopības zinātnieks. Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda loceklis (1992.). Dzimis Smiltenē. (Latvijas enciklopēdija : I-LATV. - 3.sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena ; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. -  Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005. – [693.] lpp.)

APSE ALFRĒDS (1908.g. 16.febr. – 1981.g. 16.aug.) – tautsaimnieks. Dzimis Smiltenes pagastā. (Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. – Nr.10 (1981, oktobris), 11.-12.lpp.)

ALMANZORS (īst. v. Kristaps Šuberts), (1858.g. 17.febr. – 1918.g. 21.maijs) - skolotājs un rakstnieks. Mūža pēdējos 3 gadus dzīvojis Smiltenē, apbedīts Smiltenes kapos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 23.lpp.)

ZIEDS ELMĀRS (1913.g. 20.febr. - 2000.g. 22.aug.) – sabiedriskais darbinieks. Mācījies Smiltenes lauksaimniecības skolā. Žurnālista gaitas sācis “Smiltenes Ziņās”. (Latvija. – Nr.38 (2000, 7. -13.okt.), 8.lpp.)

ŠUBERTS HARALDS (1883 g. 21.febr. – 1942.g. 8.sept.) – veterinārārsts, pulkvedis-leitnants. No 1911.g. septembra –  Smiltenes iecirkņa vetārsts Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 456.-457.lpp.: ģīm.)

GERDĒNS HERMANIS (1903.g. 23. febr. – 1965.g. 7.sept.) – sabiedriskais darbinieks, no 1944.g. septembra līdz 1947.g. maijam Smiltenes izpildkomitejas priekšsēdētājs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 340.lpp. ; ģīm.)          

MEKŠS JĒKABS ĀDOLFS (1908.g. 26.febr. – 1999.g. 10.marts) – mācītājs. Dzimis Smiltenes pagasta “Kaikās”. Mācījies Smiltenes pamatskolā. (Laiks. – Nr.15 (1999, 10.apr.), 10.lpp. : ģīm.)

ENKMANIS JĀNIS (1888.g. 27.febr. – 1922.g. 24.jūn.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagasta Blomu Ennītēs. Apbedīts Smiltenes kapos. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 144.lpp.: ģīm.)

JAUNZEMS ATIS (1893.g. 28.febr. – 1941.g. 29.jūn.) – mācītājs, skolotājs. Mācītāja amata kandidāts pie Kārļa Kundziņa, skolotājs Smiltenē. (Trimdas skola. – Nr.2 (1954), 83.lpp.;

 https://literatura.lv/lv/person/Atis-Jaunzems/1431998)

 

MARTS

 

ZANDERSONS EDUARDS (1898.g. 2.marts - 1958.g. 4.febr.) – pulkvedis-leitnants. Bijis diviziona komandieris. Dzīvojis Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998. – 500.-501.lpp.)

ARĀJS JĀNIS (1918.g. 4.marts – 2014.g.) – skolotājs. Mācījies Gaujienas ģimnāzijā. Drustu pamatskolas skolotājs, skolas muzeja vadītājs, novadpētnieks.

PRIEDĪTIS GUNĀRS (1933.g. 11.marts – 1993.g. 5.dec.) – šahists, meistarkandidāts. Apbedīts Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 359.lpp.)

BRANTS KĀRLIS (1888.g. 16.marts - ?) – Valsts kontroles vecākais revidents. Dzimis Smiltenes pag. Mācījies Blomes draudzes skolā. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž. Unāms. - [2. izdevums]. - [Rīga] : [Multineo], [2006]. – 89.lpp.)

BRŪKŠS KĀRLIS (1898.g. 21.marts - 1942.g. 25.aprīlis) – inženieris. Dzimis Smiltenes Lubeķos. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž.Unāms. - [2. izdevums]. - [Rīga] : [Multineo], [2006]. – 98.lpp.; https://timenote.info/lv/Karlis-Brukss-00.00.1898)

ZĪLE JŪLIJS (1888.g. 26.marts – 1920.g. 22.jūn.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Palsmanes pagastā. Viens no pirmajiem iestājies Latvijas armijā, bijis rotas komandieris. Apbedīts Palsmanes draudzes kapos.  (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 586.lpp.)

BALTGAILIS KĀRLIS (1893.g. 27.marts - 1979.g. 15.febr.) – gleznotājs, pedagogs. Dzimis Drustu pagasta Gatartā. (Latvijas enciklopēdija : A-Cēsu. – 1. sējums/ projekta vadītāja Irina Tastevena; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. -  Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. – 478.lpp.: ģīm.)

ZVIRBULE ZELMA (1903.g. 27.marts – 1991.g. 5.jūl.) – sabiedriskā darbiniece. Dzimusi, strādājusi Smiltenē, apbedīta Smiltenes Meža kapos. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 370.lpp.: ģīm.)

VANAGS KĀRLIS (1883.g. 29.marts – 1942.g. 9.jūn.) – finansists, Latvijas bankas direktors. Divas reizes apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenes pag. Buliņos. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 365.lpp.)

RĀCENE MARTA (pseid. Zilākalna Marta) (1908.g. 30.marts – 1992.g. 21.maijs) –dziedniece. Dzīvoja Raunas pagasta „Renslavās”, „Rožugravās”.

(https://timenote.info/lv/Marta-Racene)

 

APRĪLIS

 

CERS ROBERTS (1908.g. 7.apr. – 1987.g. 11.sept.)  – skolotājs Smiltenē. Apbedīts Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 332. – 333.lpp.: ģīm.)

KĻAVIŅŠ KĀRLIS (1898.g. 8.apr. – 1945.g.) – Jelgavas apgabaltiesas loceklis. Dzimis Smiltenes pag. Lejasāžos, mācījies Smiltenē.

(https://timenote.info/lv/Karlis-Klavins-08.04.1898)

DRANDA JĒKABS (1853.g. 10.apr. - 1915.g. 16.maijs) – keramiķis. Dzimis Smiltenes pagasta Meža Drandās. Visu dzīvi saistīts ar Smilteni. 1906.gadā 12 dekoratīvie šķīvji eksponēti starptautiskajā mājrūpniecības izstādē Milānā, kur apbalvoti ar sudraba medaļu. (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / atb. red. Anita Vanaga - Rīga : a/s "Preses nams", 1995. -1.sēj. – 127. lpp. - (Latvija un latvieši)) 

LAKSTĪGALA ILGA (Kalanepa) (1938.g. 11.apr. – 2015.g. 4.apr.) – dzejniece  Dzimusi Trapenes ciemā. Pirmās skolas gaitas Trapenes 8.gadīgajā skolā.  Mācījusies Gaujienas vidusskolā. (https://www.geni.com/people/IlgaLakst%C4%ABgala/6000000039459604916)

KUNDZIŅŠ KĀRLIS (juniors) (1883.g. 12.apr. – 1967.g. 9.aug.) – Latvijas Universitātes profesors, Teoloģijas fakultātes dekāns. Dzimis Smiltenē mācītāja Kārļa Kundziņa ģimenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 348.lpp.: ģīm.)

KRŪMIŅŠ ANDRIS (1938.g. 12.apr. – 2019.g. 30.nov.) Uzaudzis vecvecāku mājās Blomes pagasta ,,Sirmiņos”. Mācījies Blomes skolā. Ar liliju selekciju nodarbojies kopš 1981.gada. Radījis lilijas, kurām ir doti vārdi “Blome”, “Abuls”, “Mutulīte”, “Nigra” un vēl daudzas citas. Blomes centrā, skvērā pie Tautas nama, vasarā ir aplūkojama liliju audzētāja Andra Krūmiņa ģimenes dāvinātā dienziežu kolekcija. ([Blomes novadpētniecības pulciņa materiālu krātuvīte ,,Pūznītis” cilvēkarhīvs])

ZOBS BENJAMIŅŠ (1898.g. 22.apr. – 1973.g. 10.sept.) – agronoms. Strādājis Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādē. (Akadēmiskā Dzīve. – Nr.16 (1974), 108.-109.lpp.: ģīm.)

KALNS–DREIMANIS JĀNIS (1913.g. 23.apr. - ?) – rakstnieks. Dzimis Smiltenē. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž. Unāms. - [2. izdevums]. - [Rīga] : [Multineo], [2006]. – 237.lpp.)

ŠEPTERE ALVĪNE (1903.g. 23.apr. – 1994.g. 2.maijs) – grafiķe. Mācījusies Smiltenē. (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / atb. red. Anita Vanaga. - 3.sēj. - Rīga : a/s "Preses nams", 2000. - 147.lpp. - (Latvija un latvieši))

DOVGILOVIČS–NOVICKIS EDMUNDS (1953.g. 25.aprīlis) – katoļu priesteris. 1980.-1982.g. Smiltenes draudzes prāvests. (https://latgalesdati.du.lv/persona/2692)

 

MAIJS

 

BĒRZIŅŠ PĒTERIS (pseid. Rudzīšu Pēteris, Bērzs) (1848.g. 1.maijs – 1926.g. 8.sept.) – skolotājs, rakstnieks, grāmatizdevējs. Dzimis Raunā. Mācījies Smiltenē un Raunā, skolotājs Raunas draudzes skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. -78.lpp.)

AKMENE ANNA (Irbīte) (1928.g. 7.maijs - 1988.g. 9.dec.) – skolotāja. Dzimusi Smiltenē, apglabāta Smiltenes kapos.

(https://www.geni.com/people/Anna-Akmene/6000000055779713833)

SVĪĶE MARIKA (1968.g. 7.maijs – 2021.g. 18.febr.) – dzejniece. Dzīvoja Palsmanes pagasta ”Pakalnēs”. Mācījusies Palsmanes pamatskolā,  Smiltenes vidusskolā. Laikrakstu “Mūsu Zeme” un “Ziemeļlatvija” žurnāliste. Smiltenes ģimnāzijas himnas vārdu autore. Izdevusi dzejoļu krājumus: "Dvēselei trīsot" (1995), "Mirkļus tverot" (2002), “Ar zvaigžņu putekļiem saujās” (2004), "Tikai šodien" (2008), "Mēs esam viens otram" (2012), "Viss turpinās" (2016). Daudzu dziesmu tekstu autore. (Ziemeļlatvija. – Nr.15 (2021, 23.februāris), 11.lpp.: ģīm.)

ZĀLĪTIS JĀNIS ARVĪDS (1933.g. 12.maijs – 2007.g. 28.janv.) -  psihoterapeits, onkologs. Dzimis Launkalnes pagastā, tagadējā Brantu pagastā. Psihoterapeits savā dibinātajā  Psihoterapijas klīnikā Raunā. Apbedīts Raunas kapos. Vairāku grāmatu autors. (Latvijas enciklopēdija. - 5.sēj. -  Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2009.– 867.lpp.)

KRIEVIŅŠ JURIS (1933.g. 13.maijs – 2000.g. 7.nov.) – fotomākslinieks. Apbedīts Aumeisteru kapos. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 187.lpp.)

 

JŪNIJS

 

CELMS HARALDS (1903.g. 22.jūn. – 1965.g. 22.marts) – vijolnieks. Dzimis Smiltenē. (Londonas Avīze, - Nr.977 (1965, 23.aprīlis), 4.lpp.)

KRONBERGS ERNESTS HERMANIS (1903.g. 25.jūn. – 1944.g.) – mācītājs Smiltenes ev. lut. baznīcā. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž. Unāms. – [2.izdevums]. – [Rīga] : [Multineo], [2006]. – 269.lpp.;

https://timenote.info/lv/Ernests-Kronbergs)

 

JŪLIJS

 

SĪMANIS VITAUTS VITO (1928.g. 6.jūl. – 2003.g. 2.okt.) - gleznotājs, dizainers. Dzimis Blomē. (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija/ atb. red. Anita Vanaga. – 3.sēj. - Rīga : a/s "Preses nams", 2000. – 52.lpp. - (Latvija un latvieši); Laiks. – Nr.44 (2003, 8.–14. nov.), 23.lpp.)

DŪNIS VOLDEMĀRS (1903.g. 17. jūl. – 1959.g. 2.okt.) – luterāņu mācītājs. Rakstījis baznīcas periodiskajos izdevumos. Vienu vasaru gājis praksē pie Smiltenes prāvesta Kārļa Kundziņa. (Latvijas enciklopēdija. - 2.sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. - Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003. – 300.–301.lpp.: ģīm.)

KRIEVS PĒTERIS (1893.g. 21.jūl. – 1919.g. 6.marts) – atsevišķā jātnieku eskadrona virsleitnants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Brantu pagastā. Mācījies Smiltenes tirdzniecības skolā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 267.lpp.)

LĀMS VISVALDIS (līdz 1968.g. publ. ar pseid. Visvaldis Eglons) (1923.g. 22.jūl. - 1992.g. 28.aug.) - rakstnieks, publicists. 1942.gadā iestājies Gaujienas vidusskolā no kurienes mobilizēts Latviešu leģionā (1943. – 1945.) (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003.-346.lpp.)

PĪLĀPS JĀNIS (1888.g. 24.jūl. – 1941.g.) – skolotājs Smiltenes ģimnāzijā. (Izglītības Mēnešraksts. – Nr.2 (1942, februāris), 57.lpp.

VĪTOLS JĀZEPS (1863.g. 26.jūl. - 1948.g. 24.apr.) - latviešu komponists, mūzikas pedagogs un mūzikas kritiķis. Radījis daudz pazīstamu skaņdarbu balsij un klavierēm, simfonijas un kora balādes. Par īpašiem nopelniem 1922.g. valsts piešķīra J. Vītolam Gaujienas muižas centra daļu ar bijušā muižas aldara māju, kas tika iedēvēta par “Anniņām”.

Tagad tur iekārtots Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”.

(https://enciklopedija.lv/skirklis/32320)

KALNIŅŠ JĀNIS (1898.g. 28.jūl. - ?) - tūrisma aģents. Dzimis Bilskas pagastā. Mācījies Bilskas pamatskolā, Smiltenē. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž. Unāms. - [2. izdevums]. - [Rīga] : [Multineo], [2006]. – 233.lpp.)

BALTGAILIS JĒKABS (1888.g. 28.jūl. - 1954.g. 4.marts) - vijolnieks, pedagogs. Dzimis Drustu pagastā. Mācījies Drustos. (Latvijas enciklopēdija : A-Cēsu. – 1. sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena ; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. – 478.lpp.)

BLĪGZNA ELMĀRS (1903.g. 29.jūl. – 1967.g. 3.nov.) – skolotājs un Smiltenes vidusskolas direktors (1944.-1967.). Dzimis Palsmanē mežsarga ģimenē. Apglabāts Smiltenes ev. lut. draudzes kapos.(Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 331.lpp.: ģīm.)

KRIĶIS JŪLIJS (1903.g. 29.jūl. – 1983.g. 10.nov.) – inženieris. Dzimis Launkalnes pag. Mācījies Smiltenes vidusskolā. (https://timenote.info/lv/Julijs-Krikis)

 

AUGUSTS

 

MUŠKE JĀNIS EKARTS (1868.g. 4.aug. – 1939.g. 15.jūn.) – viens no latviešu lielākajiem tirgotājiem Rīgā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenē. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž. Unāms. - [2. izdevums]. - [Rīga] : [Multineo], [2006]. - 350.-351.lpp.)

RUTKS ALEKSANDRS (1873.g. 4.aug. - ?) – skolotājs. Bērzaines pamatskolas pārzinis. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž. Unāms. - [2. izdevums]. - [Rīga] : [Multineo], [2006]. – 428.lpp.)

FABIĀNS JĀNIS (1938.g. 7.aug. – 2021.g. 11.febr.) - zemessargu komandieris. 1998.g. apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu, 1999.g. 13.apr. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 338.lpp.)

ZĪVERS KĀRLIS (1933.g. 15.aug. – 2001.g. 30.maijs) – ilggadējs Smiltenes izpildkomitejas priekšsēdētājs (1969-1984). Apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. Apbedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 368.lpp.)     

KELLERS KĀRLIS (1868.g. 24.aug. (pēc v. st. 12.aug.) – 1939.g. 31.jūl.) – mācītājs. Mācītāja kandidāts pie Kārļa Kundziņa Smiltenē.

(https://enciklopedija.lv/skirklis/107301-Karls-Kellers)

PĒTERSONS JĀNIS (1898.g. 27.aug. – 1956.g. 14.dec.) – Vidzemes artilērijas pulka dižkareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dienējis Smiltenē. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 396.lpp.: ģīm.)

MEŽULIS PĒTERIS (1883.g. 28.aug. - 1941.g. 28.jūn.) – skolotājs un literāts. Strādājis par skolotāju Palsmanē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 405.lpp.; Tēvija. – Nr.22 (1941, 25.jūlijs), 8.lpp.)

KARELE AINA (1938.g. 29.aug.) – rakstniece. Dzimusi Raunas pag. „Lejas Rimšās” saimnieka ģimenē. Mācījusies Raunas 7-gad. skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 284.lpp.)

OZOLIŅŠ PĒTERIS (1928.g. 30.aug. – 1998.g. 23.janv.) – ārsts Smiltenē. Smiltenes pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Vīru kora “Dziedonis” dalībnieks. (Smiltenīte. – Nr.78 (1998, 30.janv.), 5.lpp.)

 

SEPTEMBRIS

 

MEDNIS ALBERTS (1913.g. 8.sept. - 2016.g. 18.aug.) – mucinieks. Dzimis un strādājis Smiltenē. Smiltenes vīru kora “Dziedonis” dalībnieks. Amatniecības kameras Meistara diploms, 1999.g. apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 352.lpp.: ģīm.)

ANDĪNA (īst. v. Emma Rozālija Prūse, dzim. Gailīte) (1903.g. 10.sept. - 1983.g. 15.febr.) – dzejniece, lietuviešu literatūras popularizētāja. Dzimusi Smiltenes Sautiņos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 29.lpp.)

OLAVA FRĪDA (1878.g. 13.sept. – 1971.g. 24.maijs) – sabiedriskā darbiniece, skolotāja. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimusi Smiltenes Tiltlejās. (Latvija. – Nr.23 (1971, 26.jūnijs), 7.lpp.)

SUKURS EDGARS (1928.g. 20.sept. – 2009.g. 15.febr.) – Valmieras drāmas teātra ilggadējs aktieris. Dzīvojis Smiltenē, Blomē. Mācījies Blomes pagasta Siļķītes skolā.  (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. -  (2009, 17.febr.))

DRAVNIEKS JĒKABS (arī Jēkabs Draviņ-Dravnieks) (1858.g. 23.sept. – 1927.g. 21.dec.) – žurnālists, tulkotājs, grāmatizdevējs, leksikogrāfs. Dzimis Bilskas pagasta Dravniekos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 153.lpp.)

SILS PĒTERIS (īst. v. Pēteris Pijols) (1908.g. 24.sept. – 1953.g. 7.aug.) – dzejnieks. Dzimis, strādājis Smiltenē, apbedīts Smiltenes kapos. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 528.lpp.)

 

OKTOBRIS

 

KRĪPENS ARVĪDS (1893.g. 4.okt. – 1968.g. 20.aug.) – pulkvedis. 1941.g. dzīvojis Smiltenes apkārtnē, nacionālo partizānu grupas komandieris, Smiltenes pašaizsardzības spēku komandieris. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca/ Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998. – 269.-270.lpp.: ģīm.)

PURIŅŠ KĀRLIS (1883.g. 5.okt. – 1947.g. 25.jūn.) – tautsaimnieks, viens  no Latvijas Universitātes dibinātājiem un profesors, pirmais Latvijas finanšu ministrs. Publicējis rakstus par tautsaimniecības jautājumiem. Dzimis Smiltenes Liepiņās. (Nedēļas Apskats. Latvian weekly news. -  Nr.42 (1947, 11.jūl.), 2.lpp.)

BELDAVS KĀRLIS (1868.g. 14.okt. – 1936.g. 1.febr.) – garīdznieks, valsts un sabiedriskais darbinieks. Kandidāta gadu kalpojis pie K. Kundziņa Smiltenē. (Latvijas enciklopēdija : A-Cēsu. - 1.sēj./ projekta vadītāja Irina Tastevena; galvenais redaktors Heinrihs Jubels. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. – 583.lpp.)

BALODIS ROBERTS (1918.g. 16.okt. - 1985.g. 25.okt.) – diriģents. Dzimis Smiltenē. (https://www.lmic.lv/lv/muziki/roberts-balodis-1479#album)

MUŠKE DĀVIDS (1888.g. 16.okt. – 1941.g. 3.aug.) – rūpnieks un tirgotājs Rīgā, tirdzniecības un rūpniecības kameras un Rīgas tirgotāju biedrības valdes loceklis. Kolumbijas vicekonsuls. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Beidzis Smiltenes draudzes skolu. (https://timenote.info/lv/Davids-Muske ;

http://trikatasvesture.beverina.lv/index.php/ieverojami-novadnieki/m)

ZĀLĪTE ELĪNA (1898.g. 19.okt. - 1955.g. 7.apr.) - dzejniece, prozaiķe, dramaturģe un tulkotāja. Dzīvojusi, mācījusies un strādājusi Apē. Apē iekārtota E. Zālītes memoriālā māja Dzirnavu ielā Nr.24. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 642.-643.lpp.)

 

NOVEMBRIS

 

LIELGALVIS KRISTAPS (1878.g. 8.nov. – 1942.g. 26.jūn.) – skolotājs. Strādājis par skolotāju Smiltenes tirdzniecības skolā, Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Apglabāts Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 350.lpp.)

STALAŽS JĀNIS (1878.g. 8.nov. - ?) – skolotājs, rakstījis laikrakstos stāstus, dzejoļus un ievadrakstus. Latvijas laikā skolotājs un skolotāju biedrības priekšnieks Smiltenē. (Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca/ redaktors un ievada autors Ž. Unāms. - [2. izdevums]. - [Rīga] : [Multineo], [2006]. – 454.lpp.)

KUNDZIŅŠ HARALDS (1898.g. 11.nov. – 1981.g. 19.jūn.) – arhitekts. Dzimis Smiltenē. (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija/ atb. red. Andris Vilsons. - 2.sēj. Kal-Rum. - Rīga : a/s "Preses nams", 1996. - 57.lpp. (Latvija un latvieši)) 

VĀCIETIS OJĀRS (1933.g. 13.nov. - 1983.g. 28.nov.) -  dzejnieks. Rakstnieku savienības biedrs (1956.), Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1977.), Latvijas PSR Tautas rakstnieks (1977.), PSRS Valsts prēmija (1982.) Dzimis  Trapenes pagasta Dumpjos kalpa ģimenē. Mācījies Trapenes pamatskolā, Gaujienas vidusskolā. 1984.gadā pie Trapenes pamatskolai atklāja tēlnieka Aināra Zelča piemiņas akmeni O.Vācietim. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga: Zinātne, 2003. – 604.-605.lpp.)

MUŠKE REINHOLDS (1893.g. 13.nov. – 1926.g. 24.jūl.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenē. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 361.-[362.]lpp.: ģīm.)

LAICENS LINARDS (1883.g. 15.nov. - 1937.g. 3.aug.) – rakstnieks. Dzimis Jaunrozes pagastā, mācījies Jaunrozes un Apes pagastskolās. Dārznieka māceklis Bormaņa muižā. Linarda Laicena memoriālā ekspozīcija  iekārtota Trapenes Novadpētniecības centrā. Trapenes parkā atrodas tēlnieces G. Grundbergas un arhitekta J. Pētersona veidotas piemineklis L.Laicenam. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 343.-344.lpp.: ģīm.)

VILKS ARTURS (1903.g. 21.nov. - 1976.g. 22.dec.) - dramaturgs. Dzimis Gaujienas pagasta „Rāmniekos”. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 634.lpp.)

GAILĪTIS-GAIDULIS TOMS (1843.g. 23.nov. – 1917.g. 31.maijs) – skolotājs, literāts. Dzimis Smiltenes pag. „Grestēs”, mācījies Smiltenes draudzes skolā. No 1859.-1861.g. darbojies Smiltenes apkārtnē par apkārtstaigājošu skolotāju. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 200.lpp.)

PAPULIS KĀRLIS (1903.g. 28.nov. – 1983.g. 10.okt.) – grafiķis. Dzimis Smiltenē. (Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija/ atb. red. Andris Vilsons. -– 2.sēj. Kal-Rum. - Rīga : a/s "Preses nams", 1996. - 166.lpp. - (Latvija un latvieši)) 

 

DECEMBRIS

 

CERBULIS JĀNIS (1913.g. 5.dec. – 2005.g. 23.jūl.) – agronoms, zinātņu doktors bioloģijas zinātnēs. Dzimis Smiltenē Kaukaru mājās.

(https://www.vitolufonds.lv/stipendijas/pieminas/annas-un-jana-cerbulu-pieminas-stipendija)

VOITIŅŠ JĀNIS (1918.g. 8.dec. – 2012.g. 8.jūn.) – katoļu priesteris. 1956. - 1962.g. Smiltenes draudzes prāvests. (https://timenote.info/lv/Janis-Voitins-08.12.1918)

 

 

2023

 

BANDAVS ĀDAMS FRIDRIHS (1758.g. – 1820.g.) – Smiltenes muižas īpašnieks. Viņa kapa vieta - vecākais apbedījums kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 263.lpp.)     

PRIKAŠS GUNĀRS (1928.g. – 1991.g.) – skolotājs Smiltenes vidusskolā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 265.lpp.)      

ŠAMO STAŅISLAVS (1913. g. – 1944.) – katoļu priesteris. 1941. – 1944.g. Smiltenes, Strenču , Valkas draudžu prāvests. (https://latgalesdati.du.lv/persona/2650)