trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis

Jubilāru kalendārs


2015. GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS.JANVĀRIS.


LABSVĪRS PAULIS ( 1905. g. 4. janv. - ? ) -Jēkabpils apriņķa ārsts. Dzimis Smiltenē.

IEVIŅŠ JĀNIS ( 1885. g. 10. janvāris- 1961. g. 29. dec. ) – keramiķis. Dzimis Smiltenes pag. Ošos.

LIELAIS ARTURS ( 1920.g. 16. janv.- 1981. g. 10. febr. )- rakstnieks, tulkotājs. Beidzis Smiltenes pamatskolu, strādājis par burtliča mācekli Smiltenē.

LIEDAGS GUNĀRS ( 1945. g. 24. janv. ) – sabiedriskais darbinieks. Dzimis Smiltenē, mācījies Smiltenes vidusskolā.

ZUŠMANIS KĀRLIS ( 1945. g. 24. janv.- 2015. gada 11. maijs ) – aktieris . Dzīvo Smiltenē.

ĒRIKA LILIJA ( 1890. g. 27. janv. – 1981. g. 24. jūl. )aktrise . 1919. g. darbojusies Strādnieku teātrī Smiltenē.

DŪMIŅA MILDA ( 1900. g. 28. janv. - ? ) – Latvijas Universitātes vecākā asistente. Dzimusi Vecbilskā, mācījusies Smiltenes pagastskolā.

KAUGARS ARTURS ( 1910. g. 29. janvāris - 1971. 13. febr.) – dzejnieks un pedagogs. Mācījies Smiltenes pamatskolā un Smiltenes ģimnāzijā.

KAINA LILIJA ( 1900. g. 30. (18) janv. – 1995. g. 29.apr. ) – skolotāja. Strādājusi Smiltenes valsts vidusskolā.


FEBRUĀRIS.


RUNCIS ALEKSANDRS ( 1895. g. 15. febr. – 1936. g. 8. marts )- 6. Rīgas kājnieku pulka virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis par skolotāju Smiltenē.

DĪCS SVANTE GUSTAVS ( 1670. g. 20 febr.- 1723. g. 6. marts ) – vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors. Mācītājs Smiltenē

ĀBOLS ILGVARS ( 1965. g. 21. febr. - Vidzemes augstskolas docētājs, Ata Kronvalda prēmijas laureāts (1995). Strādājis Smiltenes vidusskolā par ģeogrāfijas skolotāju.

PLŪME JĒKABS ( 1855. g. 22. febr. _ 1931.g. 3. jūl. ) – ģenerālis. Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

BAUMANIS ARTURS ( 1905.g. 27. febr.- 1989.g. 17.jūl.) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks, kritiķis. Beidzis Smiltenes reālskolu, strādājis par skolotāju Smiltenes reālskolā.


MARTS.


SAUSNĪTIS ATIS ( 1955.g. 17. marts ) – sabiedriskais darbinieks. dzimis Smiltenē, mācījies Smiltenes vidusskolā. 2001. gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

CIMDIŅŠ ALFRĒDS ( 1910. g. 19. martā – 1974. g. 30. jūnijā ) – mācītājs. Dzimis Smiltenes pag. Smiltenes draudzes mācītājs pēc Otrā pasaules kara. Apglabāts Smiltenes kapos.APRĪLIS.


RUBENIS OJĀRS ( 1955. g. 1. aprīlī. ) - mācījies Smiltenē. Nacionālā teātra direktors.

BĒRZIŅŠ JĀNIS NIKOLAJS ( 1895. g. 7.apr. - 1946. g. 13. febr. ) – pulkvedis – leitnants. No 1940. gada kādu laiku dzīvojis Smiltenē, strādājis par grāmatvedi.

BOJĀRS ERNESTS ( 1900.g. 9.aprīlī- ? )- mūziķis. Strādājis Smiltenē.

LĪVENS PAULS ( 1875.g. 12.aprīli- 1953.(1963.) g. 11. maijā ) – Smiltenes muižas īpašnieks.

VALDENS KĀRLIS ( 1905. g. 14. apr. -? ) – kultūrinženieris . Dzimis Smiltenes Lejasšķirbās, mācījies Smiltenes vidusskolā.

ZUŠMANIS JĒKABS ( 1885. g. 15. ( 27)  apr. – 1952. g. 16. apr. ) - grāmattirgotājs un spiestuves īpašnieks Smiltenē. Dzimis Smiltenē. Mācījies draudzes skolā.

PAEGLĪTIS PĒTERIS ( 1885.g. 17.aprīlī – 1963.g. 13. aug. ) - pulksteņmeistars. Aktīvi darbojies Smiltenes pilsētas un apkārtnes amatnieku biedrībā. No 1922. – 1925. gada decembrim bijis Smiltenes pilsētas galva.

JANSONS JĀNIS ( 1895. g. 18.aprīlī- 1965. g. 31. okt. ) – sabiedriskais darbinieks. Dzimis Bilskas pagastā, mācījies Smiltenes draudzes skolā. No 1957. g . – 1963. g. Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs. Apglabāts Smiltenes Meža kapos.                                                                                                                                                                                                                                                                             

RAISTERS ĒRIKS ( 1905.g. 23. aprīlī- 1967.g. 15. nov. ) – dzejnieks, žurnālists. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā.

MATEUSS KONSTANTINS ( 1895. g. 24. aprīlis. – 1941. marts.) – pulkvedis. Dzimis Smiltenē.

KAINAIS LUDVIGS ( 1880.g. 25. apr. - ? ) – policists. Dzimis Smiltenes pagastā. Beidzis pilsētas skolu.


MAIJS.


KARAMIŠEVA DZIDRA ( dzim. UZTUPE ) ( 1930.g. 2. maijā - 2014.g. 27. dec. ) nopelniem bagātā sporta meistare basketbolā, nopelniem bagātā trenere basketbolā, pasaules vicečempione, Eiropas čempione un kausu ieguvēja,
apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi Dzimusi Smiltenē.
KUNDZIŅŠ KĀRLIS ( 1850. g. 3. maijā - 1937.g. 18. nov. )- mācītājs, literāts. No 1880. gada mācītājs Smiltenē. 1926. gadā sarakstījis kultūrvēsturisku apcerējumu „Smiltene”. Apbedīts Smiltenē.

KNOPE ELZA ( 1925. g. 11. maijs- 1996. g. 7. aug. ) – literatūrzinātniece, filoloģijas zinātņu kandidāte., filoloģijas doktore. Dzimusi Bilskas pag., beigusi Smiltenes ģimnāziju. Apbedīta Smiltenes kapos.

MIESIŅŠ DĀVIS ( 1885. g. 16.( 17 ) maijs - ? ) – preses pārstāvis. Dzimis Smiltenes pagasta Krijupos. Mācījies Smiltenes draudzes skolā .

KRIPĀNS KLEMENTIJS ( 1895. g. 19. maijā- ? ) –5. Cēsu kājnieku pulka kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Latvijas armijā iesaukts 191 9. g. 9. jūn. Smiltenē.

ROBIŅŠ JĀNIS ĒRIKS ( 1895. g. 19. maijs - ? ) – agronoms, Bulduru dārzkopības vidusskolas direktors. 1940. gadā strādājis par skolotāju Smiltenes lauksaimniecības skolā.

OZOLS KĀRLIS ( 1885. g. 22. maijs - 1942. g. 26. jūn. ) –Smiltenes pilsētas domnieks, aktīvi darbojies Smiltenes kopdarbības organizācijās.

KRIEVIŅŠ GUNĀRS ( 1930.g. 24. maijā. - 2010.g. 4.okt.) - dzejnieks. Mācījies Smiltenes vidusskolā. Dzīvo Smiltenē.

MEDNIS JĀNIS ( 1910. g. 28. maijā. – 1997.g. 30.sept. ) gleznotājs. Mācījies Smiltenes vidusskolā.JŪNIJS.


GRAUDIŅŠ JĀNIS ( 1910.g. 2. jūnijā ) – sabiedriskais darbinieks. Dzimis Smiltenes pag. Smiltenes rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs.

KOVTUNA LIGITA ( 1955. g. 2. jūn. ) – grāmatu izdevēja. Dzimusi Smiltenē.

FELSBERGS PAULIS ( 1930.g. 5. jūnijā 1964. g. 16. martā. ) - sportists (ātrslidotājs) . Dzimis Smiltenē. Apglabāts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

KAULIŅŠ JŪLIJS ( 1885. g. 29. jūn.- ? ) 7. Siguldas kājnieku pulka virsseržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā.


JŪLIJS.


GLINKA GINTS ( 1975. g. 2. jūl. )Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) galvenais diriģents (no 2006.gada sākumā līdz 2009. g. 1. jūlijam). Dzimis Smiltenē.

PAEGLE JĀNIS ( 1905. g. 9. jūl. - ? ) – Latvijas bankas grāmatvedis, darbojies ZASV sūtniecībā Rīgā.

BENJAMIŅŠ ANTONS ( 1860.g. 13.jūlijs- 1939. g. 14. jūn. )- žurnālists, rakstnieks, 1911. g. nodibinājis Laikrakstu „Jaunākās Ziņas”. Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

MEKŠS JĀNIS ( 1890. g. 15. jūl. – 1948. g. 25. okt. ) – 5. Cēsu kājnieku pulka seržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pag., apglabāts Smiltenes pilsētas kapos.

ZUŠMANIS TĀLIVALDIS ( 1915. g. 26. jūl. – 1993. g. 27. apr. ) - mūziķis. Dzimis Smiltenē. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā.


AUGUSTS.


SKULTE DRUVIS ( 1955. 2. aug. ) - inženieris tehnologs, politiķis,  tautsaimniecības darbinieks. Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2000. g.). Mācījies Smiltenes vidusskolā.

PAEGLĪTS DĀVIDS ( 1860. g. 10. aug. - ? ) – skolotājs Smiltenē.

RUBENE ERNA ( 1910.g. 11.aug. – 1990.g. 1. nov. ) - dekoratīvi lietišķās mākslas meistare. Dzimusi Bilskas pag. Mācījusies Smiltenes ģimnāzijā. Apglabāta Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

UPĪTE LŪCIJA ELZA ( 1910. g. 12. aug. – 1952. g. 11. maijs ) – literatūra. Dzimusi Smiltenes pagastā.

SAULĪTIS PĒTERIS ( 1910. g. 13. aug. ) – arhitekts. Izstrādājis Smiltenes pilsētas izbūves projektu ( 1946. ).

GRUNDULIS JĀNIS ( 1895. gada 17. aug. – 1940. g. 6. aug. )- 9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apglabāts Smiltenē.

ADLERS LUDVIGS ( 1895. g. 19. aug. – 1965. g. 12. dec.) - Bij. 3. Kurzemes latv. strēln. pulka praporščiks, 1919. g. Smiltenes komandants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris.

KAŽOKU DĀVIS ( 1850. g. 20. aug. – 1913. g. 13.apr. )- skolotājs, rakstnieks. Dzimis Smiltenes pag., māc. Smiltenes draudzes skolā.

DOMBROVSKIS JĒKABS OSVALDS - ( 1880. 23. aug. - 1949. g. 17. dec.)– pulkvedis, darbvedis Smiltenē.

BUŅĶIS VIKTORS ( 1925. g. 27. aug. – 1984. g. 16. maijs ) – arhitekts. Izstrādājis apbūves projektus arī Smiltenē.SEPTEMBRIS.


VANAGA MARTA ( 1900. g. 1. sept. – 1984. g. 4. janv. ) – mācījusies Smiltenes tirdzniecības skolā. skolotāja Smiltenes Otrā pamatskolā. Apglabāta Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

BĒRZIŅŠ LUDIS ( 1870. g. 14. sept. – 1965. g. 24. maijs ) – pedagogs, folklorists, literatūrvēsturnieks, dzejnieks. No 1895. gada mācītāja amata kandidāta laiku pavadījis Smiltenē pie K. Kundziņa.

VALDENS KĀRLIS (1905. g. 14. sept. - ?) - inženieris

ŠTOKEBIJS HERMANIS ( HANSS )- ( 1895.g. 20. sept. – 1956. g. 1. jūl. ). –Igaunijas armijas 3. kājnieku pulka kapteinis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Piedalījies kaujās pret lieliniekiem pie Smiltenes.

DĪRIĶIS ARTURS ( 1855. g. 22. septembris- 1926. g. 1. jūlijs ) – ārsts un publicists. Bijis ārsts Smiltenē.

BRASLIS KĀRLIS ( 1900.g. 24. sept. - ? ) – Rīgas apgabaltiesas loceklis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenē.

BLŪMS PAULIS ( 1890. g. 27. sept. – 1941. g. 8. nov. ) – Kalpaka bataljona virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pag.

LUDZENIEKS JĀNIS ( 1895. g. 29. sept. - ? ) – ārsts. Dzimis Smiltenes pag., beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu.

GĒGERE AINA ( 1925. g. 30. sept.- 2015. gada 12. maijs ) – skolotāja, dzejniece. Dzimusi Bilskas pag. Strādājusi Smiltenes vidusskolā.


OKTOBRIS.


LUTCENS JULIUSS ( 1895.g 2. oktobris- 1950.g. 4. dec. ) – 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka praporščiks, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Mācījies Tirdzniecības skolā Smiltenē.

ANITENS KĀRLIS ( 1975. g. 9. okt. ) - dramaturgs un scenārists, darbojies arī kā producents, režisors un aktieris. Dzimis un mācījies Smiltenē.

PRIEDĪTE PĒTERIS ( 1880. g. 14. okt. - ? ) – Liepājas bankas pilnvarnieks. Dzimis Smiltenes draudzē.

VENSKU EDVARTS ( īstajā vārdā Edvards Skujenieks ) ( 1855. g. 21. okt. – 1897. 25. maijs ) - dzejnieks, žurnālists. Policijas priekšnieka jaunākais palīgs Smiltenē.

ZĪTARE HERMĪNE ( 1910. g. 24. okt. -2003. g. 23. jūl. ) – ārste Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā. 1996. gadā apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

ANITENS JURIS ( 1940. g. 28. okt. ) - A/S 8CBR tehniskais direktors.

KAINS JĀNIS ( 1885. g. 31. okt. – 1953. g. 31. dec. ) – skolotājs. Dzimis Smiltenes pagastā, mācījies Smiltenes draudzes skolā. Strādājis Smiltenes valsts vidusskolā.NOVEMBRIS.


BĒRZIŅŠ MATĪSS ( 1865. g. 10. nov. - ? ) – Latvijas Bankas Cēsu nodaļas pārvaldnieks. Dzimis Smiltenes pagastā, Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

CĀLE ELZA ( 1920. g. 15. novembrī – 2008. g. 18. janv. ) – bērnudārza audzinātāja. Mācījusies Smiltenes ģimnāzijā. 1995. gadā apbalvota ar Smiltenes Goda medaļu.

KRŪZE PĒTERIS ( 1885. g. 17. nov. - ? )- Smiltenes pilsētas vecākais. Dzimis Bilskas pagastā.

DZIRKALE ALISE ( 1900.g. 18. nov. – 1980. g. 20.aprīli )- skolotāja. Dzimusi smiltenes pagasta Pavāros. Mācījusies Smiltenes tirdzniecības skolā, ģimnāzijā. Strādājusi Smiltenes ģimnāzijā . Apglabāta Smiltenes ev. lut. baznīcas kapos.

PĒTERSONS JŪLIJS ( 1880. g. 19. nov. – 1945.g. 8. aug. ) – dramaturgs. Mācījies Smiltenes draudzes skolā, strādājis par aptiekāra mācekli Smiltenē.

ROZNIEKS PĒTERIS ( 1890. g. 22. nov. – 1989. g. 10. aprīlī ) –9. Rēzeknes kājnieka pulka seržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apglabāts Smiltenē.

RAUZA EDĪTE ( 1940. g. 23. nov. ) – bijusī Smiltenes mazbērnu novietnes – bērnudārza vadītāja.

PRĒDELE AIDA ( 1950. g. 29. nov.- 2015. g. 19. jul. ) – žurnāliste, mācītāja, Latvijas Republikas 5., 6., 7.Saeimas deputāte. Beigusi Smiltenes vidusskolu ( 1969. )DECEMBRIS.


STŪRIS VLADIMIRS ( VALDIS ) ( 1920. g. 1. decembrī ) – bijušais Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs ( no 1948. g. sept. – 1949. martam ).

VENNERS JĀNIS ( 1905. g. 3. dec. – 1999. g. 1. jūn. ) – mācījies Smiltenē. Smiltenes pilsētas pašvaldības vadītājs ( 1934. 28. maija – 1940. g. jūl. )

VALDENA MARTA ( 1915. d. 4. dec. – 2006. g. 19. jūl.) – skolotāja. Dzimusi Smiltenē. Mācījusies Smiltenes ģimnāzijā. Skolotāja Smiltenes vidusskolā. 1998. gadā apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. 1999. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

FRANCIS ALFONS ALEKSANDRS ( 1905. g. 5. dec.- 1948.g. 13. okt. )- rakstnieks, publicists. Mācījies Smiltenes vidusskolā.

RŪTS ELMĀRS ( 1925. g. 9. dec.- 2013.g. 28. apr.) – Smiltenes 2. pamatskolas direktors ( 1954. – 2002. g. ). 1998. gadā apbalvots ar Smiltenes Goda medaļu.

JANNERS NIKOLAJS ( 1900. g. 18. dec. _ ? ) – inženieris – ķīmiķis. Dzimis Smiltenē.

ADĀVIČA IEVA ( 1945. g. 24. dec. – Smiltenes deju ansambļa “Ieviņa vadītāja”.

KALNIŅŠ KĀRLIS ( 1870. g. 25. dec. - ? ) – Smiltenes sabiedrisko organizāciju darbinieks.

ĶIKUĻA JĒKABS ( 1740- !777? )- pirmais zināmais latviešu tautības rokraksta dzejas autors. Blomē

PĒTERSONS KĀRLIS ( 1865. - ? ) – lauksaimnieks Smiltenes Kalnaspruguļos. Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni.

ZAĶĪTIS KĀRLIS ( 1850. – 1934. g ? ) – slavens Smiltenes veikalnieks.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru