piektdiena, 2018. gada 28. decembris

2018. GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS


2018. gadsJANVĀRIS.

ARNIS ERNESTS (īst. V. Ernests Runcis), (1888.g. 1.janv. – 1943.g. 30.jūl.)– rakstnieks. Mācījies Smiltenē.

JUSTAMENTS JĀNIS ROBERTS (1888.g. 1. janv. -?) – komercdirektors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Jaunbilskā. Mācījies Smiltenē.

MENSKA JĀNIS (1893.g. 20.janv. – 1916.g. 23.dec.) – strēlnieks. Mācījies Smiltenes tirdzniecības skolā.

ATSPULGS PĒTERIS (īst. v. Pēteris Miķis), ( 1908.g. 21.janv. – 1962.g. 22.dec.) – dzejnieks. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā.

 

FEBRUĀRIS.

ĒRMANIS PĒTERIS (1893.g. 2.febr. – 1969.g. 8.okt.) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks. Mācījies Smiltenes draudzes skolā, Smiltenes tirdzniecības skolā. Strādājis par bibliotekāru Smiltenes zemkopības biedrības bibliotēkā.

MELLIŅŠ ARVĪDS (1903.g. 4.febr. – 1994.g. 9.sept.) – tautsaimnieks un literāts. Mācījies Smiltenes Tirdzniecības skolā.

KUNDZIŅŠ PAULS ( 1888.g. 4.febr. – 1983.g. 8.nov.) – arhitekts. Dzimis Smiltenē.

ASMANIS OSKARS KĀRLIS (1878.g. 6.febr. – 1945.?) – pulkvedis. Dzimis Smiltenē.

ŠMIDTS ERNESTS (1898.g. 8.febr. – 1965.g. 6.aug. – 3. atsevišķā bataljona leitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzīvojis Smiltenē.

LATVIETIS JĀNIS (1928.g. 15.febr.) – lopkopības zinātnieks. Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda loceklis (1992.). Dzimis Smiltenē.

APSE ALFRĒDS (1908.g. 16.febr. -?) – tautsaimnieks. Dzimis Smiltenē.

ALMANZORS (īst. V. Kristaps Šuberts), (1858.g. 17.febr. – 1918.g. 21.maijs)- skolotājs un rakstnieks. Mūža pēdējos 3 gadus dzīvojis Smiltenē, apbedīts Smiltenes kapos.

ŠUBERTS HARALDS (1883 g. 21.febr. – 1942.g. 8.sept.) – Latvijas armijas veterinārpārvaldes priekšnieka palīgs, vēlāk Smiltenes rajona veterinārārsts. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

GERDĒNS HERMANIS (1903.g. 23. febr. – 1965.g. 7. sept.) – sabiedriskais darbinieks.

MEKŠS JĒKABS ĀDOLFS (1908.g. 26.febr. – 1999.g. 10.marts) – mācītājs. Dzimis Smiltenes pagastā. Pirmās skolas gaitas aizvadītas Smiltenē.

ENKMANIS JĀNIS (1888.g. 27.febr. – 1922.g. 24.jūn.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. Apbedīts Smiltenes kapos.

JAUNZEMS ATIS (1893.g. 28.febr. -?) – skolotājs Smiltenē. 

 

MARTS.

PRIEDĪTIS GUNĀRS (1933. g. 11.marts – 1993.g. 5.dec.) – šahists, meistarkandidāts. Apbedīts Smiltenē.

BRANTS KĀRLIS (1888.g. 16.marts -?) – Valsts kontroles vecākais revidents. Dzimis Smiltenes pag.

BRŪKŠS KĀRLIS (1898.g. 21.marts -?) – inženieris. Dzimis Smiltenē.

SADIKOVS IVANS (1858. g. 26.marts - 1937.g. 25.apr.) – ārsts. 1.Pasaules kara laikā ārsts Smiltenē.

ZVIRBULE ZELMA (1903.g. 27.marts – 1991.g. 5.jūl.) – sabiedriskā darbiniece. Dzimusi, strādājusi Smiltenē, apbedīta Smiltenes Meža kapos. 

VANAGS KĀRLIS (1883.g. 29.marts – 1942.g. 9.jūn.) – finansists, Latvijas bankas direktors. Divas reizes apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenes pag. Buliņos.

 

APRĪLIS.

CERS ROBERTS (1908. g. 7.apr. – 1987.g. 11.sept.)  – skolotājs Smiltenē.

KĻAVIŅŠ KĀRLIS (1898.g. 8.apr. -?) – Jelgavas apgabaltiesas loceklis. Dzimis Smiltenes pag., mācījies Smiltenē.

DRANDA JĒKABS (1853.g. 10.apr. -1915.g. 16.maijs) – keramiķis. Dzimis Smiltenes pagasta Meža Drandās. Visu dzīvi saistīts ar Smilteni.

KUNDZIŅŠ KĀRLIS, (juniors) (1883.g. 12.apr. – 1967.g. 9. aug.) – Latvijas Universitātes profesors, teoloģijas fakultātes dekāns. Dzimis Smiltenē.

CIELAVS JĀNIS (1878.g. 15.apr. -?) – Drēbniecības uzņēmuma vadītājs. Mācījies Smiltenē.

KALNS – DREIMANIS (1913.g. 23.apr.) – rakstnieks. Dzimis Smiltenē.

ŠEPTERE ALVĪNE (1903.g. 23.apr. – 1994.g. 2.maijs) – grafiķe. Mācījusies Smiltenē.

 

MAIJS.

BĒRZIŅŠ PĒTERIS (1848.g. 1.maijs – 1926.g. 8.sept.) – pedagogs, rakstnieks, grāmatizdevējs. Mācījies Smiltenē.

AKMENE ANNA (1928.g. 7.maijs -?) – skolotāja. Dzimusi Smiltenē, apglabāta Smiltenes kapos.

 

JŪNIJS.

CELMS HARALDS (1903.g. 2.jūn. – 1965.g. 22.marts) – vijolnieks. Dzimis Smiltenē.

KRONBERGS ERNESTS (1903.g. 25.jūn. – 1944.g. 24.sept.) – mācītājs Smiltenes ev. lut. baznīcā.

 

JŪLIJS.

DŪNIS VALDEMĀRS (1903.g. 17 jūl. – 1959.g. 2.okt.) – mācītājs. Rakstījis baznīcas periodiskajos izdevumos. 1934. gadā kalpojis pie mācītāja K. Kundziņa Smiltenē

KRIEVS PĒTERIS (1893.g. 21.jūl. – 1919.g. 6.marts) – atsevišķā jātnieku eskadrona virsleitnants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Brantu pag.

PĪLĀPS JĀNIS ( 1888 g. 24.jūl. -?) – skolotājs Smiltenes ģimnāzijā.

BLĪGZNA ELMĀRS (1903.g. 29.jūl. – 1967.g. 3. nov.) – skolotājs un Smiltenes vidusskolas direktors (1944. -1967.).

KRIĶIS JŪLIJS (1903.g. 29.07. -?) – inženieris. Mācījies Smiltenes vidusskolā.

 

AUGUSTS.

MUŠKE JĀNIS (1868.g. 4.aug. – 1939.g. 15.jūn.) – viens no latviešu lielākajiem tirgotājiem Rīgā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenē.

RUTKS ALEKSANDRS (1873.g. 4.aug. -?) – Bērzaines pamatskolas pārzinis.

ZĪVERS KĀRLIS (1933. g. 15.aug. – 2001 g. 30.maijs) – ilggadējs Smiltenes izpildkomitejas priekšsēdētājs. Apbalvots ar Smiltenes Goda medaļu.

KELLERS KĀRLIS (1868.g. 24.aug. – 1939.g. 1.aug.) – mācītājs. Mācītāja kandidāts pie K. Kundziņa.

PĒTERSONS JĀNIS (1898.g. 27.aug. – 1956.g. 14.dec.) – Vidzemes artilērijas pulka dižkareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dienējis Smiltenē.

OZOLIŅŠ PĒTERIS (1928.g. 30.aug. – 1998.g. 23.janv.) – ārsts Smiltenē.

 

SEPTEMBRIS.

ANDĪNA (īst. V. Emma Rozālija Prūse, dzim. Gailīte) (1903.g. 10.sept.- 1983.g. 15.febr.) – dzejniece, lietuviešu literatūras popularizētāja. Dzimusi Smiltenē.

OLAVA FRĪDA (1878.g. 13.sept. – 1971.g.?) – sabiedriskā darbiniece, skolotāja. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimusi Smiltenes Tiltlejās.

DRAVNIEKS JĒKABS (arī Jēkabs Draviņ - Dravnieks ), (1858.g. 23.sept. – 1927.g. 21.dec. ) – žurnālists, tulkotājs, grāmatizdevējs, leksikogrāfs. Dzimis Bilskas pagastā.

SILS PĒTERIS (1908.g. 24.sept. – 1953.g. 7.aug.) – dzejnieks. Dzimis, strādājis Smiltenē, apbedīts Smiltenes kapos.

 

 

OKTOBRIS.

KRĪPENS ARVĪDS (1893.g. 4.okt. – 1968.g. 20.aug ) – pulkvedis. 1941.g. dzīvojis Smiltenes apkārtnē, nacionālo partizānu grupas komandieris, Smiltenes pašaizsardzības spēku komandieris.

PURIŅŠ KĀRLIS (1883.g. 5.okt. – 1947.g. 25.jūn.)  - Latvijas Universitātes profesors, no 1918.g. 1.dec. - 1919.g. 15.jūl. Latvijas finanšu ministrs. Dzimis Smiltenes Liepiņās.

BALODIS ROBERTS (1918.g. 16.okt. - 1985.g. 29.okt.) – diriģents. Dzimis Smiltenē.

MUŠKE DĀVIDS (1888.g. 16.okt. - ?) – rūpnieks un tirgotājs Rīgā. Kolumbijas vicekonsuls. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Beidzis Smiltenes draudzes skolu.

NOVEMBRIS.

LIELGALVIS KRISTAPS (1878.g. 8.nov. – 1942.g. 26.jūn.) – skolotājs. Strādājis par skolotāju Smiltenes tirdzniecības skolā, Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Apglabāts Smiltenē.

STALAŽS JĀNIS (1878.g. 8.nov. - ?) – skolotājs, rakstījis laikrakstos stāstus, dzejoļus un ievadrakstus. Latvijas laikā skolotājs un skolotāju biedrības priekšnieks Smiltenē.

KUNDZIŅŠ HARALDS (1898.g. 11.nov. – 1981.g. 19.jūn.) – arhitekts. Dzimis Smiltenē.

MUŠKE REINHOLDS (1893.g. 13.nov. – 1926.g. 24.jūl.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenē.

GAILĪTIS TOMS (pseid. Gaidulis) (1843.g. 23.nov. – 1917.g. 31.maijs) – latv. atmodas laikmeta darbinieks, skolotājs un ērģelnieks. Dzimis Smiltenes „Grestēs”, mācījies Smiltenes draudzes skolā.

PAPULIS KĀRLIS (1903.g. 28.nov. – 1983.g. 10.okt. ) – grafiķis. Dzimis Smiltenē.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru