trešdiena, 2019. gada 29. maijs

2019.GADA NOVADNIEKU-JUBILĀRU KALENDĀRS2019.GADA NOVADNIEKU-JUBILĀRU KALENDĀRS

JANVĀRIS.

KLEINBERĢIS JĀNIS (1874.g. 4.janv.–1919.g. 6.dec.) – rakstnieks, žurnālists. Strādājis par mājskolotāju Smiltenē.

 SNIPE ARNOLDS (1899.g. 5.janv.–1978.g. 10.aug.) – Kurzemes artilērijas pulka dižkareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Kādu laiku dzīvojis Smiltenē.

VĒRIŅŠ ALDONIS (1929.g. 6.janv.) – selekcionārs, zinātnieks, dārznieks, žurnāla „Dārzs un Drava” redaktors. Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme par mūža ieguldījumu Latvijas puķkopības attīstībā, Atzinības Krusta IV šķiras ordenis. Ar zelta medaļu beidzis Smiltenes vidusskolu.

OZOLS OĻĢERTS (1914.g. 6.janv.-1976.g. 25.jūl.) - kādreizējais Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) rektors, tehnisko zinātņu doktors, Mehānikas katedras dibinātājs un vadītājs. Publicējis apmēram 60 zinātniskus rakstus. Bērnību pavadījis Bānūžu muižā, No 1926.–1928.gadam mācījies Smiltenes draudzes skolā.

DŽINDŽA JĀNIS (1914.g. 18.janv.-1979.g. 4.okt.) – luterāņu garīdznieks. Kalpojis Smiltenes, Palsmanes draudzē. Apbalvots ar Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas konsistorijas Zelta krustu.

BEITIKS RŪDOLFS (1889.g. 22.janv.–1926.g. 29.sept.) – 4.Valmieras kājnieku pulka seržants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apbalvots 1921.gadā. Dzimis Palsmanes pagastā. Miris Smiltenē. Apbedīts turpat.

ĀBELE ĀDOLFS (1889.g. 24.janv.–1967.g. 2.aug.) – komponists, diriģents, pedagogs, ērģelnieks. Dzimis Blomes pag.

KRŪMIŅŠ GATIS (1944.g. 29.janv.-2013.g. 6.martā) – sabiedriskais darbinieks, Smiltenes pilsētas pašvaldība vadītājs no 1990. – 2001.gadam. 2000.gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

MIĶE ANNA (dz. Lezdiņa) (1909.g. 31.janv.–1990.g. 30.nov.) – sabiedriskā darbiniece, nodaļas vadītāja Valkas apriņķa partijas komitejā. Apbalvota ar Darba Sarkanā Karoga ordeni un ordeni „Goda zīme”. Apglabāta Smiltenes Meža kapos.


FEBRUĀRIS.

PAVLOVSKIS JĀNIS – (1914.g. 16.febr.-?) – no 1962.g. 22.nov.–1964.g. 2.sept. prāvests Raunas un Smiltenes draudzēs.

KĀRKLIŅŠ JŪLIJS (1889.g. 17.febr.–1963.g. 7.jūl.) – fotogrāfs Smiltenē. Dzimis Smiltenes muižā. Apbedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

 LEIŠE ĀRIJS (1919.g. 20.febr.-1980.g. 18.jūl.) – ķirurgs, medicīnas zinātņu kandidāts. Dzimis Smiltenē.

SPROĢIS PĒTERIS ALEKSANDRS (1894.g. 28.febr.–1942.g. 29.jūn.) – pulkvedis – leitnants. Strādājis par mājskolotāju Smiltenes pagastā, no 1919.gada strādājis par skolotāju Smiltenes elementārskolā.

MARTS.

PĒTERSONS JĀNIS (1874.g. 14.marts-?) – tirgotājs Smiltenē.

KALVELE VELTA (1929.g. 16 marts–2004.g. 19.febr.) – kultūras darbiniece. No 1957.–1988.gadam organizējusi Smiltenes kultūras dzīvi. 1995.gada 17.novembrī apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

PURGALIS KĀRLIS VALDEMĀRS (1899.g. 23.marts–1966.g. maijs) – 5.Cēsu kājn. pulka kareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 6.jūnijā Smiltenē.

DUKA LILIJA (1909.g. marts–1984.g. 1.sept.) – Smiltenes Tautas teātra režisore no 1957.gada.

LIEPIŅŠ JĀNIS (1894.g. 28.marts-?) – 1919.gadā kalpojis Smiltenē kā apriņķa kara komisijas darbvedis

ZAĻKALNS ERNESTS (1894.g. 29.marts–1966.g. 18.jūn.) – fotogrāfs. Dzīvojis Smiltenē. Apbedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.


APRĪLIS.

RUTKIS ALBERTS (1894.g. 12.apr.-?) – strēlnieks, žurnālists. 1916.gadā, būdams kara komendants Smiltenē, nodibinājis aktieru trupu, orķestri, strēlnieku klubu. Pēc februāra revolūcijas 1917.gadā nodibinājis Smiltenes pašvaldību.

EIZENBERGS EDUARDS (1869.g. 22.apr.-?) - būvamatnieks. Dzimis Smiltenes muižas pārvaldnieka ģimenē. Daudzu slavenu būvju autors: 1. un 2.Rīgas pilsētas slimnīca, Lielās ģildes vidējais nams, Latviešu biedrības nama koka būve, 1906.g. Dziesmu svētku tribīnes. Latvijas Sporta biedrības mūža biedrs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

  MAIJS.

PAIKUNE RUTA (dz. Dūnaine) (1929.g. 2.maijs–2018.g. 29.janv.) – arhitekte. Dzimusi Smiltenē.

PIEBALGS ALBERTS (1894.g. 7.maijs-1965.g. 17.nov.) – Smiltenes katoļu draudzes prāvests no 1953.g. 10.marta–1956.g. 29.janv.

SĪMANIS KĀRLIS (1914.g. 7.maijs-?) - dzimis Bilskas pagasta Galeniekos. Mācījies Smiltenes Lauksaimniecības skolā. Bilskas lauksaimniecības b-bas priekšnieks.

DANCE MĀRTIŅŠ (1824.g. 15.maijs-1890.g. 11.dec.) - dzirnavu īpašnieks. 

MŪRNIEKS EDUARDS (1909.g. 19.maijs–1997.g. 3.okt.) – ilggadējs Smiltenes ev. lut. draudzes priekšnieks. 1995.g. apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. Apbedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

RINGMANIS JĀNIS (1884.g. 26.maijs–1944.g. 23.sept.) – lauksaimnieks, Smiltenes pilsētas vecākais no 1942.-1944.gadam. Apbalvots ar Trīs Zvaigžņu ordeni.


JŪNIJS

BAĶIS EDUARDS (1889.g. 7.jūn.-?) – 1919.gadā iestājies Ziemeļlatvijas Civilpārvaldes dienestā un komandēts uz Smilteni kā rajona agrārlietu pārzinis, 1920.gadā darbojies kā rajona valsts zemju pārzinis.

ŠTRĀLS PĒTERIS (1854.g. 18.jūn.–1939.g. 19.febr.) – pirmais Smiltenes pilsētas galva, namsaimnieks. Daudz darījis, lai Smiltenei piešķirtu pilsētas tiesības. 1933.g. nov. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Savu mantu novēlējis labdarīgiem mērķiem: Smiltenes ev. lut. draudzei, namīpašnieku biedrībai un Blomes pagastskolai.

RUTKIS JĀNIS (1959.g. 19.jūn.–1995.g. 2.maijs) – zemessargs. Aktīvs Atmodas gadu dalībnieks. Smiltenes Vides Aizsardzības kluba dibinātājs.

NĀTRA ELMĀRS (1929.g. 21.jūn.–2001.g. 10.marts) – ķīmijas skolotājs Smiltenes vidusskolā, Smiltenes novada LTF priekšsēdētājs. 1996.g. 17.nov. apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

ĶIKULIS JĀNIS (1904.g. 22.jūn.–1970.g. 28.janv.) – aktieris. Apbedīts Smiltenes kapos.


  JŪLIJS.

ZEGNERS JANIS VILHELMS (1884.g. 5.jūl.–1933.g. 9.dec.) – gleznotājs, tēlnieks, pedagogs. No 1920. – 1930.gadam - zīmēšanas, mākslas vēstures skolotājs Smiltenes vidusskolā. Apbedīts Smiltenes Vecajos kapos.

BORINCS ARVĪDS (1909.g. 10.jūl.–1980.g. 5.nov.) – dzejnieks. Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

AUSALA MARGARITA (Dz. Bebrupe; prec. Pālīte) (1919.g. 13.jūl.-1991.g. 15.nov.) – dzejniece. Dzimusi Smiltenē, mācījusies Smiltenes ģimnāzijā.

DZIRKALIS ARVĪDS (1899.g. 21.jūl.-1979.g. 8.nov.) – arhitekts. Dzimis Bilskas pagastā.                 

BRIEDIS PĒTERIS (1894.g. 23.jūl.-1941.g. 29.jūn.) – pulkvedis - leitnants. Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu.


AUGUSTS.

PELCIS PĒTERIS (1864.g. 6.aug.–1957.g. 2.jūl.) – lauksaimnieks un sabiedrisks darbinieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

ALKA-GAIGALA ELZA (īst. v. Nansija Alka, dzim. Cukura) (1909.g. 16.aug.- 2001.g. 5.jūl.) - dzejniece. Dzimusi Smiltenes pagasta Sileniekos. Mācījusies Smiltenes pagastskolā, beigusi Smiltenes piensaimniecības skolu.

BRANTS JĀNIS (1889.g. 17.aug.–1944.g. 31.marts) – dermatovenerologs. Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni (III šķ., 1928.g.) un Atzinības krustu (III šķ., 1938.g.).


SEPTEMBRIS.

LAZDIŅŠ ALFRĒDS (1879.g. 11.sept.-?) - Smiltenes draudzes ārsts.


OKTOBRIS.

SĀRUMS MĀRCIS (īst. V. Mārcis Podiņš) (1799.g. 2.okt. [20.okt.])–1859.g. 19.jūl. [31.jūl.]) – pirmais zināmais latviešu tautības būvmeistars, pilnīgi pārbūvējis Smiltenes baznīcu.

BOKA KRISTĪNE (1889.g. 9.okt.–1964.g. 3.jūl.) – skolotāja Smiltenes ģimnāzijā (1919.–1962.). Apbedīta Smiltenes kapos.

JANSONS JĒKABS (1884.g. 27.okt.-?) – inženieris, agronoms. Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenes pagastā.

PALKAVNIEKS JĀNIS (1854.g. 29.okt.-1906.g. 13.apr.) - revolucionārs. Par iesaistīšanos 1905.g. revolūcijā Gaujienā 1906.g. 20.martā apcietināja un kopā ar dēlu atveda uz Smilteni. 1906.g.13.aprīlī nošauts pie Tepera ezera priedes.  Izveidota piemiņas vieta.

RAŅĶIS JĀNIS (1889.g. 29.okt.–1945.g. jūn. sāk.) – 2.Ventspils kājnieku pulka seržants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 1923.gadā beidzis Smiltenes valsts piensaimniecības skolu.


NOVEMBRIS.

LIEZERE AUSTRA (1924.g. 2.nov.–2000.g. 30.marts)skolotāja Smiltenes vidusskolā. 1996.gada 17.novembrī apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

KALĪTIS ARTURS (1909.g. 3.nov.–1975.g. 9.sept.) – Smiltenes izpildkomitejas priekšsēdētājs. Smiltenes rajona remonta un celtniecības pārvaldes priekšnieks, Smiltenes patērētāju biedrības pārtikas kombināta direktors. Apglabāts Meža kapos.

BRASLIS JĀNIS (1889.g. 19.nov.–1945.g. 13.sept.) – 2.Cēsu kājnieku pulka karalaika ierēdnis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apbalvots 1921.g. Dzimis Smiltenes pag.


DECEMBRIS.

JŪGERS PĒTERIS (1909.g. 5.dec.–1943.g.) – avīzes „Smiltenes Ziņas” redaktors. Sagatavojis un izdevis „Smiltenes un apkārtnes laika grāmatu” 1931.gadam, Smiltenes kalendāru, brošūru „Vadonis pa Smilteni”, 1937.gadā  Smiltenes skatu fotoalbūmu.

SŪCIS JĒKABS (1904.g. 6.dec.-?) – miertiesnesis Krāslavā. Aizsargu bataljona komandieris. Dzimis Smiltenes Kalnasūčos, beidzis Smiltenes ģimnāziju.

BRAŠŅEVICS ANDREJS (1849.g. 8.dec.–1898.g. 19.jūl.) – Smiltenes draudzes ārsts. Apglabāts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

BĒRENS GOTLĪBS (1819.–1892.g. 18.aug.) – Bānūžu muižas īpašnieks. Smiltenes muižas pārvaldnieks Līvena laikā. Smiltenes draudzes tiesnesis. Dāvinājis lielus kapitālus Smiltenes draudzei, skolai un nabagajiem. Apglabāts Smiltenes kapsētā Bērensa kapličā.

KLEPERS IMANTS (1929.–1969.g. aug.) – žurnālists. Dzimis Smiltenē. Smiltene rajona avīzes „Padomju Smiltene” redaktora vietnieks, žurnālu „Liesma” (1964.g.), „Zvaigzne”( 1967.g.) galvenais redaktors.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru